Ogródek. Rośnie w nim dużo zielonych i wysokich roślin z białymi kwiatami.

Ewidencja Środków Ochrony Roślin

Każdy profesjonalny użytkownik jest zobowiązany nie tylko do posiadania sprawnego technicznie sprzętu i aktualnych uprawnień stwarzających możliwości do przeprowadzania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, ale również do właściwego prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów.

Obowiązek sporządzania zapisów spoczywa na właścicielu gruntów i wynika między innymi z polityki zasad wzajemnej zgodności, tak zwany Cross Compliance. Prowadzenie ewidencji zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin należy zinterpretować jako pomoc w monitorowaniu skuteczności użytego środka i dokonania właściwego wyboru substancji w przyszłości. Ewidencja środków ochrony roślin jest więc nie tylko kolejnym obowiązkiem nałożonym na rolnika, ale narzędziem w rękach rolników do podejmowania rozsądnych decyzji dotyczących ochrony roślin.

Sporządzanie dokumentacji

Dobrze sporządzona ewidencja środków ochrony roślin powinna być tworzona systematycznie, czyli każdorazowo i bezpośrednio po przeprowadzonym zabiegu. Powinna zawierać informacje, takie jak:

  • data zabiegu,
  • nazwa rośliny, na której został przeprowadzony zabieg, co ważne, w przypadku przeprowadzania zabiegów na płodach rolnych, przechowywanych w magazynie, należy podać nazwę produktów,
  • powierzchnia ogólna uprawy,
  • powierzchnia na której wykonano zabieg,
  • nazwa zastosowanego środka ochrony roślin,
  • dawka zastosowanego środka,
  • przyczyna zastosowanego środka,
  • informacje dodatkowe, na przykład informacja na temat warunków pogodowych panujących w dniu oprysku, faza rozwojowa roślin, obserwacje po zastosowaniu środka i tym podobne.

Forma sporządzonej dokumentacji może być dowolna, na przykład w postaci zakupionych specjalnych notatników przeznaczonych do ewidencji, własnoręcznie sporządzonego zeszytu czy pliku zapisanego w komputerze. Istotne jest, aby w momencie kontroli, do których uprawnieni są pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), ewidencja została udostępniona kontrolerowi. Dokumentacja z zakresu zabiegów środków ochrony roślin musi być przechowywana przez 3 lata. W przypadku braku dokumentów, posiadacz gruntów może zostać ukarany mandatem z ramienia PIORiN oraz obniżeniem wysokości dopłat bezpośrednich dla danego gruntu przez ARiMR.

Przykładowa tabela do ewidencji zabiegów środków ochrony roślin:

  Czas zabiegu (godzina, data) Roślina (produkt roślinny lub przedmiot)   Powierzchnia, na której wykonano zabieg Zastosowany środek ochrony roślin   Przyczyna zastosowania środka ochrony roślin (nazwa chorób, szkodników lub chwastów) 
 NazwaDawka  
           
           
           

Wpisowi do ewidencji podlegają wszystkie zabiegi przeprowadzone z wykorzystaniem środków ochrony roślin, włącznie z zaprawianiem materiału siewnego i sadzeniakowego. Co więcej, każdy wpis do ewidencji powinien być zgodny z etykietą użytego środka, a ewidencja powinna być potwierdzeniem właściwego zastosowania środka. Wyszukiwarka zarejestrowanych środków ochrony roślin oraz ich etykiety znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na Platformie Sygnalizacji Agrofagów z podziałem na uprawy rolnicze, sadownicze, warzywnicze i przemysłowe.

Martyna Jakuboszczak