Zbliżenie na dłonie leżące na stole na kartce papieru. Jedna dłoń trzyma długopis.

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 roku terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Płatności w ramach PROW dotyczą działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności dla obszarów ze szczególnymi ograniczeniami (ONW), działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego.

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 roku. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, to jest do 27 czerwca 2022 roku (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 roku, płatność będzie zmniejszona o 1 procent należnej kwoty.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi