Pasieka z kolorowymi ulami. Na froncie znajdują się trzy ule, za nimi widać kilkanaście pozostałych.

Wsparcie na rozwój pasieki – trwa nabór

Jeszcze do 31 maja 2022 roku indywidualni hodowcy pszczół mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich.

Wniosek o dodatkowe środki należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Można go także wysłać listem poleconym lub nadać przez skrzynkę ePUAP.

Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu.

Pomoc uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę i wynosi 20 złotych na jedną taką rodzinę. Budżet tegorocznego programu to 35,5 milionów złotych.

Wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich zostało uruchomione w 2021 roku i wówczas skorzystało z niego ponad 23 tysięcy pszczelarzy, którzy otrzymali blisko 20 milionów złotych. W tym roku nabór rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego momentu do Agencji wpłynęło ponad 3,5 tysięcy wniosków na kwotę około 3,2 miliona złotych.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa