Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich - wnioski do 30 września

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tysięcy złotych – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tysięcy złotych – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tysięcy złotych – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi.

Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się natomiast pozostałe terminy.

Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 roku.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.