Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik z doczepioną maszyną do prac polowych.

Wsparcie dla małych gospodarstw – wciąż można starać się o 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii

Do 14 lipca 2022 roku oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnicy ubiegają się już o niemal 16,5 miliona złotych.

Wnioski o dofinasowanie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Dokumenty można dostarczyć osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Warunki uzyskania pomocy

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia, powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tysięcy euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 procent dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

O tę pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Premia w wysokości 60 tysięcy złotych wypłacana jest w dwóch ratach. 80 procent kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 procent po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 procent kwoty musi być wydane na środki trwałe, między innymi na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa