Zdjęcie ilustracyjne. Na zbliżeniu widoczne są dwie uściśnięte dłonie mężczyzn.

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tysięcy euro rocznie przez kolejnych pięć lat.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów. Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 procent przychodów netto, w drugim – 9 procent, w trzecim – 8 procent, w czwartym – 7 procent, w piątym – 6 procent. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR w terminie 4 maja-17 czerwca. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa