Grafika ilustracyjna. Na zbliżeniu widać ręce mężczyzny, który podpisuje prawą dłonią dokumenty.

Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie w Polsce przyznawana w 2022 roku na podstawie artykułu 37 rozporządzenia UE numer 1307/2013. Zgodnie z nim warunki przyznania uzupełniającej płatności podstawowej będą analogiczne do zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej w roku 2013. Uzupełniająca płatność podstawowa będzie w 100 procentach finansowana z budżetu krajowego.

Zasady przyznawania Uzupełniającej płatności podstawowej

Uzupełniającą płatnością podstawową jest objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

 • zboża;
 • rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik, soja;
 • rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;
 • rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;
 • rośliny strączkowe pastewne;
 • len włóknisty i oleisty;
 • konopie włókniste;
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany – wykaz roślin jest określony w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego;
 • rośliny motylkowate drobnonasienne;
 • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy;
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone;
 • mieszanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślinami strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.

Wnioskowanie

Rolnik ubiegający się o przyznanie uzupełniającej płatności podstawowej we wniosku o przyznanie płatności na rok 2022 zaznacza pole dotyczące wnioskowania o tę płatność. W aplikacji eWniosek Plus będzie dostępna lista roślin kwalifikujących się do UPP – deklarowanie roślin będzie przeprowadzane analogicznie jak deklarowanie do pozostałych płatności.

Anna Łukaszyk-Kędziora