Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup i organizacji producentów – wystartował nabór

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 roku na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomocy tej nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 procent, przychodów netto, w drugim – 9 procent, w trzecim – procent, w czwartym – procent, w piątym – procent. Limit przyznawanych środków to 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski od 4 maja do 17 czerwca przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zdjęcia: Pixabay.com