Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup i organizacji producentów – nabór mija 17 czerwca

Tylko do 17 czerwca 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można starać się o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek wraz z planem biznesowym o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwym ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych bądź organizacji producentów. Ponadto dokumenty można dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej.

Dla kogo?

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 roku na podstawie ustawy z 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomoc nie dotyczy podmiotów zrzeszających producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Limit dofinansowania wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 Agencja przeprowadziła do tej pory dziesięć naborów wniosków o wsparcie finansowe na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dotychczas ARiMR podpisała umowy na kwotę ponad 938 milionów złotych z 540 grupami.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa