Sześć kolorowych uli stoi w pasiece. Za nimi są drzewa.

Trzy interwencje pszczelarskie – nabór wniosków wydłużony do 15 września

Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach trzech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają o kilka dni więcej na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o płatność.

Chodzi o „Inwestycje, wspieranie modernizacje gospodarstw pasiecznych”, „Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” oraz „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”. Czas na złożenie wniosków o płatność został wydłużony z 8 września 2023 roku do 15 września 2023 roku. W związku z tym zmianie ulega również termin zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów.

We wszystkich trzech przypadkach dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznej ARiMR. Jeżeli planowany jest wniosek o aneks, to musi on zostać złożony przed wnioskiem o płatność.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa