Po ścieżce między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik. W tle są drzewa.

Rozwój małych gospodarstw – nabór do 27 października

Można się już ubiegać o przyznanie wsparcia na Rozwój małych gospodarstw w ramach interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmowane do 27 października 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc finansową mogą się starać rolnicy, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. Powierzchnia posiadanego przez nich gospodarstwa nie może być większą niż 300 hektarów, a jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie powinna przekraczać 25 tysięcy euro. Od ubiegających się o to wsparcie wymaga się również wykazania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Trzeba też przedłożyć biznesplan, w którym przedstawiona zostanie koncepcja zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu jego orientacji rynkowej.

Standardowe wsparcie wynosi 100 tysięcy złotych, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tysięcy złotych. Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw na konto beneficjenta trafi 80 procent kwoty, a później reszta, czyli 20 procent. Co istotne, pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo.

W ramach tej interwencji Rozwój małych gospodarstw wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Dofinansowaniem mogą być objęte na przykład inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Nabór wniosków jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Rozpoczął się 28 września i ma trwać do 27 października 2023 roku.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa