Na łące stoi brązowa krowa oraz dwa brązowe cielęta. Widać je od przodu.

Rolnictwo ekologiczne – korzystne zmiany w zasadach

Współczynnik obsady zwierząt na danej powierzchni obniżono z 0,5 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa) do 0,3 DJP. To oznacza, że więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych. Trzeba tylko do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć stosowną zmianę.

Dotyczy ona rolników, którzy złożyli w tej kampanii wniosek o przyznanie płatności ekologicznych finansowanych z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Przepisy krajowe umożliwiają im skorzystanie dodatkowo ze wsparcia w ramach następujących trzech pakietów: Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych).

Wcześniej było tak, że płatności te przysługiwały do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/hektar. Teraz ten współczynnik został obniżony do 0,3 DJP/ha. Zmniejszenie współczynnika obsady zwierząt pozwoli na to, aby o płatności ekologiczne w ramach trzech wymienionych pakietów ubiegało się więcej rolników. Muszą oni do 31 sierpnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć zmianę do wniosku.

Wszystkim rolnikom - zarówno tym, którzy złożyli wnioski o przyznanie dopłat w ramach wymienionych wyżej pakietów, jak i tym, którzy do 31 sierpnia złożą zmiany do wniosku - płatności ekologiczne będą naliczane na podstawie wskaźnika 0,3 DJP.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa