Stado prosiąt znajduje się na sianie w oborze.

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – do 29 kwietnia trwa nabór wniosków!

Do 29 kwietnia rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wnioski o wsparcie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których gospodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 roku. Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na dzień 15 listopada 2021 roku prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 złotych (zł) do każdych 10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tysięcy złotych dla jednego producenta trzody chlewnej. Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek dotyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 roku, których oznakowanie zostało zgłoszone ARIMR do 15 kwietnia 2022 roku, przy czym o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania zostanie udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dniu rozpoczęcia naboru. Wnioski przyjmować będą biura powiatowe ARIMR w terminie od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 roku. Będzie je można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do biura powiatowego.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ARIMR.