Dwaj mężczyźni w średnim wieku (z prawej Henryk Kowalczyk, z lewej Ryszard Bartosik) stoją przed mównicami. Za nimi jest flaga Polski oraz zdjęcie trzody chlewnej.

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Komisja Europejska zaakceptowała plan pomocy dla producentów trzody chlewnej, który został przedstawiony przez Polskę.

– To dobra wiadomość dla polskich rolników – mówił Henryk Kowalczyk, wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej, dodając, że wnioski będzie można składać od 15 lutego do końca kwietnia.

O planie pomocy producentom trzody chlewnej mówił również sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

– Formularz wniosku będzie dostępny na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i będzie go można składać w formie elektronicznej oraz osobiście w biurach powiatowych ARiMR – informował wiceminister Bartosik.

Beneficjenci pomocy

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta: - urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 roku do 31 marca 2022 r., - których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Zasady udzielenia pomocy

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR do 29 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r. Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc,

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

3) oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

  • oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.,
  • oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.