Po zielonym polu jedzie czerwony ciągnik z rozłożonym opryskiwaczem. W tle widać drzewa.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami - nabór wniosków do 3 kwietnia

Do 3 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”. W naborze wprowadzono kilka zmian, między innymi podniesiono poziom pomocy ze 100 tysięcy na 150 tysięcy złotych. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

O dofinansowanie będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami. Należy zaznaczyć, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kilogramów lub 750 stanowisk dla macior.

Wyższa stawka

W tym naborze wprowadzono zmiany. Limit pomocy wzrósł do 150 tysięcy złotych na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wcześniej maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tysięcy złotych. Modyfikacja dotyczy także sposobu rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych. W tym przypadku mają obowiązywać stawki jednostkowe. Natomiast pozostałe inwestycje będą refundowane, jak dotychczas.

Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 procent, a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 procent kosztów kwalifikowanych.

Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć między innymi na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Szósty już nabór wniosków o wsparcie na tego typu inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 potrwa miesiąc – od 3 marca do 3 kwietnia 2023 roku. Dokumenty będzie można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je będzie również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa