Zbliżenie na wymieniany uścisk dłoni.

Działanie „Współpraca" - termin naboru wniosków wydłużony

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji został wydłużony do 29 czerwca 2022 roku.

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z dnia 31 marca 2022 roku o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w terminie od dnia 30 kwietnia 2022 roku do dnia 15 czerwca 2022 roku, termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach wspomnianego naboru, uległ wydłużeniu do dnia 29 czerwca 2022 roku włącznie.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Działanie 16 Współpraca.

Informacje na temat operacji, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udzielane są w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa