Po polu jedzie ciągnik z opryskiwaczem, który rozrzuca oprysk na zboża.

Dopłaty do nawozów – nabór wniosków wydłużony do 31 lipca

Do 31 lipca, a nie jak pierwotnie planowano do 14 lipca, ma potrwać nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez). Wydłużony ma być również okres, w którym rolnicy dokonali zakupów.

Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych w okresie od 16 maja 2022 roku do 15 maja 2023 roku. Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Warunki wsparcia

Wsparcie skierowane jest do producenta rolnego:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia numer 2022/2472);
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę;
 • który w 2023 roku złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 rok powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 hektarów i stawki pomocy w wysokości:
  • 500 złotych na 1 hektar powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
  • 250 złotych na 1 hektar powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).
 2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 roku do 15 maja 2023 roku i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 roku a 15 maja 2023 roku i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dofinansowania można:

  • dostarczać bezpośrednio do kancelarii biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • składać korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl;
  • wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Placówki Agencji będą przyjmować dokumenty do 31 lipca 2023 roku. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej za datę złożenia będzie uważany dzień nadania wniosku.

Powyższe zmiany terminów, ogłoszone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa podczas briefingu prasowego, wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa