Dopłaty 2023: nadal można składać wnioski, ale dopłaty są pomniejszone o 1 procent

Kto złożył wniosek do 30 czerwca, może liczyć na dopłaty za 2023 rok w pełnej wysokości. Kto nie zdążył, może to jeszcze zrobić do 25 lipca, ale za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1 procent. W wypełnianiu dokumentów pomagają bezpłatnie doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Zmiany do złożonych do 30 czerwca wniosków można składać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca. Po tym terminie też będą stosowane 1-procentowe sankcje za każdy dzień opóźnienia, a czas na złożenie zmian do wniosków mija 25 lipca. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego stale udzielają bezpłatnej pomocy w wypełnianiu dokumentów.

Ile wniosków złożyli rolnicy?

Do 30 czerwca 2023 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło około 1,23 miliona wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii. W tym roku pojawiły nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu, wśród nich ekoschematy. Ze statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się około 35 procent wnioskujących. Największą popularnością cieszy się Rolnictwo węglowe (418 tysięcy wniosków – przodują Mazowsze i Lubelszczyzna) i Dobrostan zwierząt (87,65 tysięcy wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

Jak złożyć wniosek i gdzie szukać pomocy?

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę u doradcy.

Zapraszamy do powiatowych zespołów doradczych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Harmonogram obsługi rolników jest dostępny na stronie internetowej WODR