Zbliżenie na gałązkę chmielu z zielonymi szyszkami.

Dofinansowanie wymiany słupów chmielowych – nabór do 31 marca

Do 31 marca plantatorzy chmielu, którzy chcą wymienić słupy nośne impregnowane kreozotem, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy. To drugi nabór wniosków o takie wsparcie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W zasadach przyznawania dofinansowania wprowadzone zostały zmiany. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na takie, które będą mniej uciążliwe dla zdrowia i środowiska, może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Powinna ona zajmować się produkcją chmielu na terytorium Polski i mieć nadany numer identyfikacyjny. Ponadto osoby fizyczne muszą być pełnoletnie.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę słupów na plantacjach chmielu na konstrukcje pozbawione kreozotu. Wsparcie obejmuje demontaż starych słupów, zakup, transport i montaż nowych. Maksymalna powierzchnia upraw, która może być objęta pomocą, to 5 hektarów.

Nowe rozwiązania

W tym naborze rozszerzono katalog materiałów, z których można wykonać nowy chmielnik. Słupy zabezpieczone kreozotem mogą być wymienione na konstrukcje: drewniane, drewniane na betonowych szczudłach, betonowe, stalowe lub kompozytowe. Istotną zmianą jest też wydłużenie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie inwestycji. Nie może ona rozpocząć się przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a na jej realizację beneficjenci będą mieć 24 miesiące od zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Jeśli chodzi o stawki pomocy, poziom udzielonego dofinansowania w odniesieniu do 1 hektara uprawy chmielu, na której wymieniane będą słupy, standardowo nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych bądź 140 tysięcy złotych – w przypadku rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.

Nabór trwa od 15 lutego do 31 marca 2023 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa