Grupa osób stoi na podwórku. Wszyscy są zwróceni w stronę kobiety, która mówi.

Wyjazd studyjny z Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Doradcy-koordynatorzy i rolnicy z Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w ramach operacji własnej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

Wielkopolskę reprezentowali Michał Głombicki i Paweł Kopaniarz z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz doktor habilitowany Roman Krawczyk i Dorota Pawlik-Kubala z gospodarstwa demonstracyjnego Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili gospodarstwa demonstracyjne w województwie świętokrzyskim w celu zapoznania z ofertą i funkcjonowaniem gospodarstw prezentujących produkcję sadowniczą, warzywniczą i przetwórstwo.

W programie znalazły się:

  • Gospodarstwo ekologiczne pani Agaty Machockiej w Cisowie – produkcja owoców, warzyw oraz rolniczy handel detaliczny (RHD);
  • Gospodarstwo państwa Gabrieli i Macieja Króla w Kucębowie i Brześciu – ekologiczna, nowoczesna plantacja borówki amerykańskiej oraz uprawy rolnicze, chłodnia, nawadnianie;
  • Gospodarstwo sadownicze państwa Anety i Krzysztofa Grochowskich w Woli Żyznej – uprawy sadownicze, chłodnie, nowoczesne maszyny;
  • Gospodarstwo - winnica Avra pani Elżbiety Woźniak w Woli Żyznej – dobór odmian, dbałość o gospodarkę zrównoważoną, gospodarstwo enoturystyczne;
  • Gospodarstwo pani Agnieszki Baxter w Szydłowie – tradycja i sprzedaż „śliwki szydłowskiej”.

Więcej zdjęć znajduje się na profilu Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na Facebooku.