Na dachu z czerwonej dachówki stoi szary komin.

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W systemie będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach. Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby :

  • drogą elektroniczną przez internet za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl,
  • w formie papierowej wypełniony formularz można złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy lub Miasta.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.