Grupa ludzi siedzi w sali, widziani są od tyłu. Przed nimi jest ekran z wyświetloną prezentacją. Obok stoi mężczyzna, który przemawia przez mikrofon.

Nowoczesne rozwiązania hasłem Dnia Przedsiębiorcy Rolnego 2022

Wykłady, ożywione dyskusje, rozmowy branżowe i wybory najlepszego doradcy w kraju – tak wyglądał Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022, organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 odbył się 17 listopada w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Tegoroczna konferencja przebiegła pod hasłem „Jak innowacyjne rozwiązania wpływają na zmniejszenie ryzyka w produkcji rolniczej?” i to właśnie nowoczesność była głównym wątkiem podejmowanych tematów. Zainteresowani mogli uczestniczyć w konferencji stacjonarnie, a także online – w tej wersji wydarzenie śledziło około 500 osób.

Na początek zgromadzonych rolników, doradców i naukowców przywitali dyrektorzy obu instytucji organizujących konferencję - Ireneusz Drozdowski, dyrektor CDR w Brwinowie oraz Maciej Szłykowicz, zastępca dyrektora WODR w Poznaniu.

Mężczyzna stoi przy mównicy i przemawia przez mikrofon. Obok niego jest baner z hasłem Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022.

Mężczyzna stoi przy mównicy i przemawia. Przed nim widać tył głowy trzech osób.

– Doświadczamy ciągłych zmian, często niestety kataklizmów, dlatego potrzebujemy nauki, nowych rozwiązań oraz innowacyjnego myślenia we wszystkich obszarach, zarówno jeśli chodzi o instytucje pomagające rolnikom, jak i w samych rolników – mówił Ireneusz Drozdowski.

– Rolnicy muszą wiedzieć, że podmioty zaangażowane we wdrażanie innowacji to są podmioty otwarte, a współpraca między instytucjami naukowymi, doradczymi i przedsiębiorcami jest z myślą o nich – uzupełnił Maciej Szłykowicz.

Innowacyjne rozwiązania w produkcji

W pierwszej części konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wykładów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu, wygłoszonych przez specjalistów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Następnie zgromadzeni przysłuchiwali się debacie pod nazwą „Jak skutecznie reagować na zmieniające się uwarunkowania rynkowe?”. Wśród dyskutujących gości byli rolnicy, a także przedstawiciele instytucji rolniczych i firm branżowych. Debatę koordynował profesor doktor habilitowany Arkadiusz Sadowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Sala, na krzesłach siedzą osoby widziane od tyłu. Przed nimi stoi mężczyzna i przemawia do mikrofonu. Po jego lewej stronie jest ekran z wyświetloną prezentacją.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli do wyboru dwa panele dyskusyjne, dotyczące produkcji roślinnej lub produkcji trzody chlewnej. Pierwszy panel obejmował tematy związane z innowacyjnymi technologiami, opłacalnością produkcji, gospodarowaniem nawozami oraz wyzwaniami młodego rolnika. Drugi segment dotyczył optymalizacji kosztów produkcji, zabezpieczenia trzody chlewnej przed afrykańskim pomorem świń (ASF), agroenergii oraz integracji rolników. W obu panelach wystąpienia prowadzili specjaliści z instytucji rolniczych oraz sami rolnicy.

Mężczyzna w czarnym garniturze przemawia do mikrofonu.

Najlepsi doradcy w Polsce

Jednym z punktów konferencji było wyłonienie zwycięzców trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Doradca Roku 2022. Do finału zakwalifikowało się trzech doradców, którzy wygrali etapy wojewódzkie konkursu.

Najlepszym doradcą został Jarosław Cichocki z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, drugie miejsce zajęła Dorota Piękna-Paterczyk z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a na trzecim miejscu uplasowała się Sławomira Rogalewska z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia. Trzy osoby trzymają nagrody i dyplomy.

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego 2022 był okazją do branżowych rozmów, wymiany doświadczeń, integracji środowiska oraz poznania najnowszych trendów w rolnictwie.

Marta Kaczmarek