Na białym tle widoczny jest zielony rysunek ciągnika rolniczego, który orze pole.

Zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych

W odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemy związane z bieżącym finansowaniem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego został zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych do 5 procent.

Kredyt obrotowy z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych to produkt finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zmiana obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku.

Plakat informacyjny. Na górze plakatu, na białym tle są trzy logotypy. Niżej, na białym tle, informacje oraz rysunek ciągnika rolniczego. Od połowy plakatu w dół na zielonym tle są pozostałe informacje.