Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Operacja pn. „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 na poziomie krajowym, realizowana jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Baner informujący o konferencji "Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu". Jest zdjęcie krowy oraz logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja online pod nazwą „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w transmisji online konferencji organizowanej w ramach projektu pod nazwą „Innowacyjna i zrównoważona produkcja rolnicza w ramach Zielonego Ładu” złożonego w konkursie numer 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na poziomie krajowym.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00 – 17:00 w Sielinku koło Opalenicy oraz w formie online.

Warsztaty, pokazy oraz innowacje

Podczas pierwszego dnia (4 czerwca 2022 roku) zorganizowane zostaną warsztaty i pokazy zwierząt z poszczególnych grup zwierząt hodowlanych (prezentacja sposobu utrzymywania zwierząt w dobrostanie, jako element zrównoważenia produkcji zwierzęcej), stoiska wystawiennicze i prelekcje przedstawicieli związków hodowców oraz innych podmiotów prowadzących produkcję zwierzęcą, których celem będzie wskazanie sposobów zrównoważonego chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, zasad utrzymywania zwierząt z zachowaniem dobrostanu. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane przy współudziale branżowych Związków Hodowlanych (między innymi Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, Krajowego Związku Hodowców Królików, Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Federacji Grup i Producentów Wołowina Polska, jednostek naukowych).

Podczas drugiego dnia (5 czerwca 2022 roku) zostaną przybliżone innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej, między innymi nowoczesne wsparcie dla hodowli, kontrola rodowodów, istota badań genetycznych, markerów genetycznych odpowiadających za produkcyjność i wiele innych innowacyjnych aspektów związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich (lub chcącymi prowadzić produkcję zwierzęcą), które są na etapie wdrażania w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. Atutem wydarzenia, będzie uczestnictwo świata nauki – przedstawicieli Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy będą prezentowali innowacyjne rozwiązania w produkcji zwierzęcej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Linki do konferencji:

Do pobrania: program wydarzenia (plik PDF - 706 kilobajtów)

Maria Bałwas