Konkursy
​ KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów” Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, organizowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich, zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2020 r. „Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów. W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: etap I – to weryfikacja elektronicznych zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa; etap II – prezentacja…
Fundacja WWF Polska ogłosiła kolejną edycję konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego. Celem konkursu jest inspirowanie rolników z całego zlewiska Bałtyku do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji. Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika. Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.…
11 marca 2020

Weź udział w konkursie PUZZLE!

Opracowanie: Redakcja „Poradnika Gospodarskiego” • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Serdecznie zapraszamy czytelników miesięcznika „Poradnik Gospodarski” do udziału w konkursie pn. „Puzzle”, którego organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba w kolejnych numerach „Poradnika Gospodarskiego”, począwszy od wydania marcowego, odnaleźć elementy pociętego zdjęcia, nakleić na kartkę formatu A4 i przesłać na adres organizatora konkursu: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań – w terminie do 10 sierpnia 2020 r. Nagrodami w konkursie są karty prezentowe o wartości 200 zł do sieci sprzedaży z książkami, płytami i elektroniką. Nagrody trafią do 5 wylosowanych osób. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, i życzymy powodzenia!
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna jubileuszowa edycja ma zwrócić szczególną uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, które są związane z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0-III oraz klasy IV-VIII. Praca powinna być wykonana w formacie A3 dowolną techniką. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania. Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego upływa 28 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionym poniżej w części „Pobierz załącznik” regulaminie konkursu oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/x-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci/. Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie…
Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 0-5) z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego pt. „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia „Poradnika Gospodarskiego” Tematem konkursu był kotylion o średnicy nieprzekraczającej 9 cm, który można przypiąć. Nadesłano 16 prac, z czego wszystkie spełniały kryteria oceny. Dzieci wykonały kotyliony z akcentem patriotycznym. Zostały nagrodzone trzy osoby: Amelia Krawczyk – klasa IV, Natalia Kubica – klasa V, Milena Buła – klasa II. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. Konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas 0-3) z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego pt. „Twoje ulubione zwierzątko” Formą konkursu była praca plastyczna formatu A4 wykonana dowolną techniką. Odzew przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania. Na konkurs nadesłano 191 prac w różnej technice. Dzieci w swoich pracach przedstawiały zwierzątka…
23 października 2019

Rozstrzygnięcie konkursu naukowego wiedzy o OZE

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z województwa wielkopolskiego W trakcie posiedzenia w dniu 21 października 2019 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu komisja oceniła odpowiedzi uczestników na pytania nr 19 i 20. Każdy z członków komisji oceniał odpowiedzi uczestników, stosując skalę 0-3 pkt. Z przyznanych punktów została obliczona średnia, którą następnie dodano do punktacji…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny pt.: „Twoje ulubione zwierzątko”. Forma konkursu: praca plastyczna formatu A4 wykonana dowolną techniką. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny pt.: „Kotylion z okazji Jubileuszu 130-lecia Poradnika Gospodarskiego”. Forma konkursu: 1 kotylion o średnicy nieprzekraczającej 9 cm, który można będzie przypiąć. Kotylion może być wykonany dowolną techniką. Dodatkowym atutem będzie akcent patriotyczny wykonanego kotylionu, np. kolorystyka biało-czerwona. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs fotograficzny pt.: „Jesień w ogrodzie widziana okiem obiektywu”. Forma konkursu: fotografia przesyłana drogą elektroniczną. Termin przesłania prac: do 31 października 2019 r. Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną wysokości 500 zł, a dla wszystkich biorących udział dyplomy uczestnictwa. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”, oraz do udziału w konkursie. Uczestnikom życzymy powodzenia!