Konkursy
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na „Logo Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych”. Uczestnicy konkursu zgodnie z regulaminem mieli za zadanie zaprojektowanie małego, łatwego do zapamiętania znaku graficznego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dokumentach, materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z siecią gospodarstw demonstracyjnych współpracujących z naszym Ośrodkiem. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 35 projektów graficznych nadesłanych przez trzynastu uczestników. Spośród regulaminowo nadesłanych prac powołana komisja konkursowa, w której skład wchodziła dyrekcja Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, wyłoniła zwycięską pracę oraz dwa projekty zasługujące na wyróżnienie. Pierwsze miejsce otrzymała praca nadesłana przez Pana Marcela Koniecznego, który zdobył nagrodę główną w wysokości tysiąca złotych. Na wyróżnienie zasłużyły również prace nadesłane…
03 września 2020

Konkurs na „Najlepszego doradcę ekologicznego” rozstrzygnięty!

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 2 września 2020 roku zebrała się Komisja konkursowa celem oceny zgłoszeń nadesłanych do konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego” w województwie wielkopolskim. Komisji konkursowej przewodniczył Bogdan Fleming – Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Członkami komisji były także Jolanta Kowalska – prof. Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Elżbieta Bryl – Kierownik Bura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń przyznała następujące miejsca: I miejsce – Elżbieta Dryjańska, II miejsce – Magdalena Świątkowska, III miejsce – Anna Szafranek. Jednocześnie Elżbieta Dryjańska została zgłoszona przez przewodniczącego komisji – Bogdana Fleminga oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu…
13 sierpnia 2020

Ogólnopolski konkurs „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”

Opracowanie: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ogłasza Ogólnopolski konkurs „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze wędzarnie „tradycyjne” w Polsce. W ramach konkursu zostaną ocenione kiełbasa cienka i szynka. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR) we współpracy z Ministerstwem…
07 sierpnia 2020

Konkurs plastyczny „Na bazarku w dzień targowy...”, zgłoszenia prac do 30 IX 2020

Opracowanie: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Uwaga! Termin nadsyłania prac został wydłużony do 30 września! Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym „Na bazarku w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy... – co produkt lokalny mówi o sobie”. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną wykonaną w formacie A3 w dowolnej technice. Termin nadsyłania prac konkursowych na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała) upływa z dniem 30 września 2020 roku – decyduje data wpływu pracy. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: podrb.pl. ​​
23 lipca 2020

Przedłużony termin konkursu PUZZLE

Opracowanie: Paulina Pawlicka
W numerze wrześniowym zostanie zamieszczony ostatni brakujący element. Nowy termin nadsyłania prac to 28 września 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w październikowym numerze „Poradnika Gospodarskiego” oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wszystkich czytelników zapraszamy do udziału w konkursie!
14 lipca 2020

XII edycja konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”

Opracowanie: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie organizuje konkurs pt. „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach: prace naukowe (między innymi prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi; prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (między innymi monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Do Konkursu można się zgłaszać w terminie do 31 lipca 2020 r. Za prawidłowe…
06 lipca 2020

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt/ produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, na przykład pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/polska-smakuje-w-obiektywie oraz w załączonym poniżej Regulaminie. UWAGA! Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową! Prace…
Uwaga! Termin nadsyłania prac został wydłużony do 15 listopada 2020 r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na znak graficzny z nazwą i ewentualnie krótką sentencją, który posłuży jako logo sieci gospodarstw demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Spośród regulaminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisanym oświadczeniem trzyosobowa komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów oraz wybierze spośród ich prac najbardziej odpowiadającą potrzebom Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.wodr.poznan.pl. Autor wybranego przez komisję logo otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto. Prace oraz oświadczenie prosimy nadsyłać na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań lub drogą elektroniczną (skan oświadczenia…
24 czerwca 2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna”

Opracowanie: Aldona Jankowska
Fundacja Bank Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Termin składania wniosków rozpoczął się 10.06.2020 r. i upływa 31.07.2020 r. (piątek) o godz. 13.00. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Wniosek o dofinansowanie może złożyć: koło gospodyń wiejskich (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), fundacja, stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego), biblioteka publiczna, dom kultury (wpisane do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury), jednostka samorządu terytorialnego. Projekty mogą być realizowane tylko w gminach do 100 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.). Dofinansowanie można przeznaczyć na: poprawę lokalnej przestrzeni…