Konkursy
23 stycznia 2019

Konkurs „Sposób na  sukces” – zgłoszenia do 15 III 2019

Opracowanie: Mariola Majewska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, natomiast Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu bierze udział w zgłaszaniu i weryfikacji przedsięwzięć konkursowych na poziomie województwa wielkopolskiego. Wyłonienie laureatów i wyróżnionych w konkursie odbywać się będzie w trzech etapach: I etap – wyłonienie grupy nominatów, II etap – ocena zgłoszeń na podstawie wizytacji terenowych, III etap – wybranie spośród nominatów, laureatów i wyróżnionych w konkursie. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, propagowanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest podnoszenie jakości życia osób zamieszkujących obszary wiejskie, jak również promowanie działań na rzecz niwelowania skutków niekorzystnych…
06 grudnia 2018

Konkurs pn. „Puzzle” rozstrzygnięty

Opracowanie: Edyta Browarska
Z przyjemnością informujemy, że zakończył się konkurs pn. „Puzzle”. Dziękujemy za wszystkie nadesłane kartki! Oto lista 6 wylosowanych osób, do których nagrody wyślemy pocztą: Maria Seidler Julia Walkowiak Igor Kosicki Joanna Seidler Julia Hemmerling Oliwier Kwieciszewski Pozdrawiamy Redakcja „Poradnika Gospodarskiego”
Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który zamieszczony był na stronie internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), w zakładce KONKURSY – 20 pytań testowych, test wyboru. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie: Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca, Agnieszka Przybyła – członek, Bartosz Witczak – członek. Komisja zebrała się 30 października 2018 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 26 rozwiązanych testów. Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach. Pytań testowych było 20, każdy…
XI edycja konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2018 roku rozstrzygnięta – wyłoniono laureatów, są wśród nich rolnicy z Wielkopolski. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Konkurs miał na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie ekologicznym z każdej kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Z Wielkopolski do etapu krajowego w kategorii „ekologia-środowisko” zgłoszono gospodarstwo Grażyny i Mirosława Serafinowiczów z Grabiny Wielkiej oraz w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe” gospodarstwo Stanisława Suchorskiego z Przychodzka. Łącznie do etapu krajowego zgłoszono 29 gospodarstw. Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową…
01 października 2018

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę…
12 września 2018

Konkurs wiedzy o „Poradniku Gospodarskim”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
11 września 2018

Konkurs „Wakacje na wsi”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
11 września 2018

Konkurs „Puzzle”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
12 czerwca 2018

Konkurs na nowe logo pasieki w Sielinku rozstrzygnięty

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
W niedzielę 10 czerwca, podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na logo Pasieki w Sielinku. Nagrodę główną, czyli dwa banknoty 500 zł, z rąk Pani Wiesławy Nowak – Dyrektor naszego Ośrodka odebrała Pani Weronika Henicz. Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie również otrzymały upominki od Pani Dyrektor. Zwyciężczyni Konkursu oraz wyróżnieni wraz z osobami towarzyszącymi zwiedzali pasiekę, po której oprowadzał ich nasz specjalista branży pszczelarskiej ­ Pan Jędrzej Wigura.