Konkursy
06 lipca 2020

Konkurs fotograficzny „Polska smakuje”

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Joanna Tarka
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął nabór do konkursu fotograficznego „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt/ produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży, na przykład pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: http://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/polska-smakuje-w-obiektywie oraz w załączonym poniżej Regulaminie. UWAGA! Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową! Prace…
24 czerwca 2020

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna”

Opracowanie: Aldona Jankowska
Fundacja Bank Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Termin składania wniosków rozpoczął się 10.06.2020 r. i upływa 31.07.2020 r. (piątek) o godz. 13.00. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Wniosek o dofinansowanie może złożyć: koło gospodyń wiejskich (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), fundacja, stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego), biblioteka publiczna, dom kultury (wpisane do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury), jednostka samorządu terytorialnego. Projekty mogą być realizowane tylko w gminach do 100 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.). Dofinansowanie można przeznaczyć na: poprawę lokalnej przestrzeni…
24 czerwca 2020

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2020

Opracowanie: Magdalena Świątkowska
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza gospodarstwa ekologiczne z Wielkopolski do XIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r. Konkurs jest przeznaczony tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących gospodarstwa ekologiczne towarowe, z lub bez hodowli zwierząt. W konkursie nie mogą brać udziału fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł,…
19 czerwca 2020

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Opracowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Celem konkursu jest wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W ramach tegorocznej edycji konkursu certyfikaty zostaną przyznane w pięciu kategoriach: Kategoria I. Debiut roku Kategoria II. Najlepszy pracodawca Kategoria III. Sukces rynkowy Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd Zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnych na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020  r.
19 czerwca 2020

Konkurs na Najlepszego Doradcę Ekologicznego

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizują I edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”. Ideą konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z etapu wojewódzkiego (I etap) i krajowego (II etap). Etap wojewódzki, nadzorowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jest skierowany do doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim są zgłaszani do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Kandydaci mogą być także zgłaszani przez komórki organizacyjne Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.…
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu organizuje konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego pt. „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas I-IV pracy konkursowej w formie pracy plastycznej z użyciem hasła „#KupujŚwiadomie – PRODUKT POLSKI”. Praca powinna być wykonana w formacie A4 jednostronnie, dowolną techniką, w formie np. rysunku, komiksu, plakatu itp. Wykonanie przez uczestników będących uczniami klas V-VIII pracy konkursowej w formie audiowizualnej w postaci krótkiego filmu promocyjnego/spotu reklamowego z wykorzystaniem logotypu PRODUKT POLSKI oraz hasła #KupujŚwiadomie. Film promocyjny/spot reklamowy nie może przekraczać 60 sekund, powinien być wykonany w dowolnej technice filmowej i dostarczony na nośniku optycznym (płyta CD, DVD). Celem konkursu jest…
07 maja 2020

Konkurs „Bitwa Regionów” został przeniesiony na przyszły rok!

Opracowanie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Poniżej publikujemy list Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie przeniesienia tegorocznego konkursu „Bitwa Regionów” na przyszły rok​: Szanowne Panie! W związku z sytuacją w kraju i rozprzestrzenianiem się koronawirusa podjęliśmy decyzję o przeniesieniu tegorocznej „Bitwy Regionów" na przyszły rok. Decyzję trudną, bo sukces poprzedniej edycji, do udziału w której zgłosiło się blisko 800 Kół Gospodyń Wiejskich, był dla nas – organizatorów – ogromną satysfakcją. Bezpieczeństwo i troska o zdrowie są jednak w tej chwili najważniejsze. Sukces ubiegłorocznej „Bitwy Regionów” jest dowodem, że konkurs na stałe wpisał się do kalendarza największych imprez kulinarnych i stał się cyklicznym świętem polskiej wsi. Bliska naszym sercom idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz z chęci…
02 kwietnia 2020

Weź udział w Konkursie AgroWybór 2020! Zgłoszenia do 16 XI 2020

Opracowanie: Redakcja AGRO • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Od 16 marca br. trwa Konkurs-Plebiscyt AgroWybór 2020, w którym rolnicy po raz pierwszy mogą zgłosić i wybrać najpopularniejszy produkt dla rolnictwa w 5 kategoriach: 1) nasiona, 2) nawozy, 3) środki ochrony roślin, 4) pasze, 5) maszyny i urządzenia rolnicze. Końcowy werdykt będzie sygnałem i zarazem rzeczywistym wskaźnikiem oceny przydatności i popularności produktów jednocześnie dla dwóch stron: rolników oraz krajowych i zagranicznych wytwórców poszczególnych środków produkcji dla rolnictwa. Konkurs-Plebiscyt AgroWybór 2020, którego organizatorami są: AgroNews.com.pl – platforma informacyjna oraz Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, będzie podzielony na dwa etapy. Etap I Internauci poprzez komentarz na portalu Facebook – Fanpage: AgroNews TV Interaktywna, komentarz pod artykułem nt. Plebiscytu na www.agronews.com.pl oraz zgłoszenie e-mailowe (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), będą mogli zaproponować najpopularniejszy ich zdaniem produkt dla rolnictwa, zgłaszając w poszczególnych kategoriach sprawdzone…
25 marca 2020

Konkurs „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego” odwołany!

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Uwaga! Ze względu na obecne ograniczenia związane z pandemią COVID-19, Fundacja WWF Polska ogłosiła odwołanie konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2020”. Fundacja WWF Polska ogłosiła kolejną edycję konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego”. Celem konkursu jest inspirowanie rolników z całego zlewiska Bałtyku do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji. Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika. Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego,…