Konkursy
01 października 2018

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki oraz wyrażam zgodę…
12 września 2018

Konkurs wiedzy o „Poradniku Gospodarskim”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
11 września 2018

Konkurs „Wakacje na wsi”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
11 września 2018

Konkurs „Puzzle”

Opracowanie: Paulina Pawlicka
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który udostępniamy poniżej w części „Pobierz załącznik”.
12 czerwca 2018

Konkurs na nowe logo pasieki w Sielinku rozstrzygnięty

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
W niedzielę 10 czerwca, podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na logo Pasieki w Sielinku. Nagrodę główną, czyli dwa banknoty 500 zł, z rąk Pani Wiesławy Nowak – Dyrektor naszego Ośrodka odebrała Pani Weronika Henicz. Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie również otrzymały upominki od Pani Dyrektor. Zwyciężczyni Konkursu oraz wyróżnieni wraz z osobami towarzyszącymi zwiedzali pasiekę, po której oprowadzał ich nasz specjalista branży pszczelarskiej ­ Pan Jędrzej Wigura.
Ogłoszona została XXV edycja konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Patronat nad konkursem sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych producentów rolnych, którzy są pomysłowi, kreatywni i umiejętnie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Na wyróżnienie mogą liczyć głównie rolnicy, których gospodarstwa są modernizowane i unowocześniane. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz członków Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego…
23 kwietnia 2018

Konkurs na znak graficzny (logo) pasieki w Sielinku

Opracowanie: Jędrzej Wigura
Uwaga! Z przyczyn technicznych ogłoszenie wyników konkursu na logo pasieki w Sielinku nastąpi w niedzielę 10 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu! Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Nagrodę ufundowała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pani Wiesława Nowak. Autor wybranego przez komisję logo otrzyma dwa banknoty Narodowego Banku Polski o nominale 500 PLN każdy, czyli kwotę łączną 1000 PLN. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – konsumentów żywności ekologicznej dostrzegających rolę owadów w środowisku. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje. Celem Konkursu jest: podtrzymanie zainteresowania rolą pszczół jako zapylaczy roślin uprawnych i indykatorów stanu środowiska naturalnego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę pszczelarstwa i apiterapii…
17 kwietnia 2018

Czekamy na zgłoszenia do konkursu AGROLIGA 2018

Opracowanie: Aldona Jankowska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystępuje do organizacji wojewódzkiego etapu konkursu AGROLIGA 2018. Konkurs na szczeblu wojewódzkim przeprowadzany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest wyłonienie wielkopolskich Mistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2018, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Konkurs obejmuje dwie kategorie ‒ Rolnik (osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne) oraz Firma (przetwórstwo rolno-spożywcze, świadczenie usług rolnych i wiejskich, handel środkami produkcji dla rolnictwa, produkcja maszyn, pasz itp.).…
Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który zamieszczony był na stronie internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), w zakładce KONKURSY – 20 pytań testowych, test wyboru. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie: Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca, Agnieszka Przybyła – członek, Bartosz Witczak – członek. Komisja zebrała się 30 października 2017 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach. Pytań testowych było 20, każdy…