Konkursy
12 czerwca 2018

Konkurs na nowe logo pasieki w Sielinku rozstrzygnięty

Opracowanie: Maciej Zacharczuk
W niedzielę 10 czerwca, podczas XXV Wielkopolskich Targów Rolniczych odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na logo Pasieki w Sielinku. Nagrodę główną, czyli dwa banknoty 500 zł, z rąk Pani Wiesławy Nowak – Dyrektor naszego Ośrodka odebrała Pani Weronika Henicz. Wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie również otrzymały upominki od Pani Dyrektor. Zwyciężczyni Konkursu oraz wyróżnieni wraz z osobami towarzyszącymi zwiedzali pasiekę, po której oprowadzał ich nasz specjalista branży pszczelarskiej ­ Pan Jędrzej Wigura.
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2018
Ogłoszona została XXV edycja konkursu „Rolnik-Farmer Roku”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Patronat nad konkursem sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zgodnie z regulaminem, celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz tych producentów rolnych, którzy są pomysłowi, kreatywni i umiejętnie wykorzystują narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Na wyróżnienie mogą liczyć głównie rolnicy, których gospodarstwa są modernizowane i unowocześniane. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz członków Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego…
Ostatnio zmieniany 27 kwietnia 2018
23 kwietnia 2018

Konkurs na znak graficzny (logo) pasieki w Sielinku

Opracowanie: Jędrzej Wigura
Uwaga! Z przyczyn technicznych ogłoszenie wyników konkursu na logo pasieki w Sielinku nastąpi w niedzielę 10 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku. Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu! Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Nagrodę ufundowała Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, pani Wiesława Nowak. Autor wybranego przez komisję logo otrzyma dwa banknoty Narodowego Banku Polski o nominale 500 PLN każdy, czyli kwotę łączną 1000 PLN. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – konsumentów żywności ekologicznej dostrzegających rolę owadów w środowisku. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 propozycje. Celem Konkursu jest: podtrzymanie zainteresowania rolą pszczół jako zapylaczy roślin uprawnych i indykatorów stanu środowiska naturalnego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę pszczelarstwa i apiterapii…
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2018
17 kwietnia 2018

Czekamy na zgłoszenia do konkursu AGROLIGA 2018

Opracowanie: Aldona Jankowska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystępuje do organizacji wojewódzkiego etapu konkursu AGROLIGA 2018. Konkurs na szczeblu wojewódzkim przeprowadzany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest wyłonienie wielkopolskich Mistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2018, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Konkurs obejmuje dwie kategorie ‒ Rolnik (osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne) oraz Firma (przetwórstwo rolno-spożywcze, świadczenie usług rolnych i wiejskich, handel środkami produkcji dla rolnictwa, produkcja maszyn, pasz itp.).…
Ostatnio zmieniany 24 kwietnia 2018
Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pt.: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który zamieszczony był na stronie internetowej WODR w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl), w zakładce KONKURSY – 20 pytań testowych, test wyboru. Komisja konkursowa została powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu w składzie: Elżbieta Dryjańska – przewodnicząca, Agnieszka Przybyła – członek, Bartosz Witczak – członek. Komisja zebrała się 30 października 2017 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 31 rozwiązanych testów. Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach. Pytań testowych było 20, każdy…
W piątek 27 października 2017 r. w Hotelu Przylesie w Sierosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” oraz w konkursie plastycznym „Moje środowisko – moja przyszłość”, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Całe przedsięwzięcie realizowane było w ramach działania „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa wielkopolskiego”, które współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od wykładów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami znakowania żywności ekologicznej, sposobami jej rozpoznawania oraz z zaletami produktów wytworzonych w sposób bezpieczny dla środowiska. Zaprezentowano również ścieżki edukacyjne utworzone przez Ośrodek, tj. ścieżkę pn. „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”…

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy#sigProId1adc92c5ec
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
Wyniki konkursu wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce” Na przełomie września i października bieżącego roku został ogłoszony konkurs wiedzy „Rolnictwo ekologiczne w teorii i praktyce”, którego organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR w Poznaniu). Powyższy konkurs był realizowany w ramach przedsięwzięcia „Organizacja dwóch konkursów z zakresu ekologii i ochrony środowiska na obszarach wiejskich dla rolników, uczniów i studentów województwa Wielkopolskiego” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników, uczniów i studentów wiedzy o zasadach i uwarunkowaniach ekologicznej produkcji rolnej. Konkurs skierowany był do rolników, uczniów szkół rolniczych i studentów uczelni rolniczych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na 20 pytań testowych. Pytania były dostępne…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2017
02 października 2017

Konkurs wiedzy „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”

Opracowanie: Magdalena Stachowiak
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje konkurs wiedzy: „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród konsumentów wiedzy o  walorach, znakowaniu i dostępności żywności ekologicznej na rynku krajowym. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, a także konsumentów żywności ekologicznej.  Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów”, który jest dostępny do pobrania poniżej w części „Pobierz załącznik” (do wyboru jako plik DOC lub PDF). Test należy pobrać, wydrukować, a następnie po udzieleniu odpowiedzi wysłać pocztą na adres: PZDR w powiecie konińskim; ul. Hurtowa 1; 62-510 Konin; z dopiskiem Konkurs EOŚ. Ponadto należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z  treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki”…
Ostatnio zmieniany 04 października 2017
14 września 2017

Finał Krajowego Konkursu „Wzorowy Ogrodnik”

Opracowanie: Stanisław Zabarski
Podczas XIX Dni Ogrodnika – Targów Międzynarodowych w Gołuchowie koło Kalisza, w dniu 9 września 2017 r. na Zamku Czartoryskich odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu z ogłoszeniem wyników. Celem konkursu jest wytypowanie i promocja ogrodników – producentów i ich gospodarstw, których osiągnięcia, poziom produkcji oraz postawa osobista zasługują na wyróżnienie. Konkurs ma służyć promowaniu dobrego wizerunku polskiego ogrodnictwa w kraju i zagranicą, a także promowaniu tradycji i wysokiej jakości produktów rodzimych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Konkurs przeprowadzany jest w 6 kategoriach: warzywnictwo pod osłonami, rośliny ozdobne pod osłonami, warzywnictwo gruntowe, sadownictwo, szkółkarstwo roślin ozdobnych, kategoria specjalna dla gospodarstw, których produkcja nie mieści się ściśle w ww. 5 kategoriach. Zgłoszenia do XI edycji konkursu „Wzorowy Ogrodnik” napłynęły z wielu rejonów kraju. Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab.…

Galeria

View the embedded image gallery online at:
http://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy#sigProId6f7cc12e68
Ostatnio zmieniany 14 września 2017