Reklama

LOGOWANIE:            | 

Start


Aktualności


Wyniki konkursu „Co wiem odnawialnych źródłach energii?”
Zwycięzcami konkursu są: Pani Halina Blejwas, Pani Monika Urbańska, Pan Marcin Krawczyk. Osoby te otrzymały największą liczbę punktów spośród uczestników konkursu, tj. 14 na 15 możliwych do zdobycia punktów. Gratul...
Konkurs dla rolników on 04/12/14
Konkurs dla rolników
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) serdecznie zaprasza rolników do wzięcia udziału w konkursie „Zwracam opakowania, dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie i środowisko”, organizowanym w ramach kamp...
Projekt  pn.: „Ochrona pszczół elementem zachowania bioróżnorodności”
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2014 r. w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizował projekt pn.: „Ochrona pszczół elementem ...
Wielkopolscy Mistrzowie AGROLIGI 2014
Mistrzami województwa wielkopolskiego w konkursie „AGROLIGA 2014” zostali: w kategorii Rolnik – Jan Drabina z Czerniejewa, w kategorii Firma – Szymkowiak Grupa Producentów Drobiu Sp. z o.o. z ...

Baza informacyjna


Trudny los pszczół on 12/12/14
Trudny los pszczół
Wnioski z analiz próbek pszczelich produktów pochodzących z różnych krajów Europy, w tym z Polski, przedstawione w raporcie pt. „Trudny los pszczół: analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i ...
Akcja Pasieki „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz”
W obliczu trudnej sytuacji, jaka wystąpiła w ostatnich latach w pszczelarstwie, czasopismo „Pasieka” wspólnie z Polskim Związkiem Pszczelarskim oraz innymi organizacjami pszczelarskimi i przy wsparciu firm z branży pszczelarski...
Organizacja produkcji w gospodarstwach rolnych Polski FADN
Organizacja w znaczeniu ogólnym oznacza taką „całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości”. Ani siła robocza, ani ziemia, ani inne środki produkcji nie powinny w gospodarstwie wystę...
Mleko – analiza opłacalności produkcji listopad 2014 r.
Celem analizy jest porównanie aktualnej ceny skupu (brutto) mleka krowiego kl. extra z wyliczoną ceną opłacalną lub tzw. minimalną, która daje rolnikowi (2 osoby pracujące w gospodarstwie) parytet dochodu, czyli dochód ró...
Choroby warzyw – mozaika zwykła grochu
Mozaika zwykła grochu to choroba wirusowa występująca we wszystkich niemal krajach Europy, w tym również w Polsce. Poraża nie tylko groch, ale również peluszkę, bobik, wykę siewną oraz łubiny. Objawy mozaiki zwykłej fasoli...
Konkurs nt: Ekologiczna żywność na rynku krajowym – rozstrzygnięty, laureatom gratulujemy
Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora WODR w Poznaniu zebrała się w dniu 4 listopada 2014 roku. Dokonała otwarcia wszystkich otrzymanych kopert z dopiskiem: Konkurs „EOŚ” i srawdziła poprawność rozwiąza...
Dobre rady na jesienne nastroje
Pogoda już teraz zaczyna niekorzystnie wpływać na nasz nastrój. Dzień jest coraz krótszy, w ciągu dnia coraz mniej słońca i stajemy się przygnębieni i zniechęceni. Czasem bywa tak, że ten jesienny smutek zaczyna utrudn...
Rozwój firm świadczących usługi rolnicze
Działaniem PROW 2014-2020 wspierającym rozwój firm zajmujących się świadczeniem usług rolniczych jest „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności ...
Koniunktura w rolnictwie Wielkopolski w październiku 2014 r.
Dział Ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu prowadzi od kilku lat badanie sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na bazie ankiet badania koniunktury w rolnictwie, p...
Gospodarstwo agroturystyczne – własna strona internetowa
Promocja firmy, produktu, a zwłaszcza usługi turystycznej w Internecie jest obecnie najbardziej popularnym i skutecznym sposobem promocji. Związana jest także ze stosunkowo niskim nakładem finansowym. Dawniej strona internetow...
Mączniak prawdziwy roślin kapustnych
Głównym źródłem infekcji są porażone samosiewy rzepaku i chwasty. Na powierzchni zainfekowanych organów występuje biały nalot, początkowo luźny, potem zwarty, który tworzy grzybnia, trzonki i cylindryczne, bezbarwne zarodni...
Opłacalność produkcji rolniczej w październiku 2014 r.
Jaka jest bieżąca opłacalność najważniejszych kierunków produkcji rolniczej i jakie są perspektywy jej poprawy? Sytuacja na rynku trzody chlewnej nadal jest bardzo słaba, głównie ze względu na niskie ceny skupu w ...
Kwoty mleczne – przydział, realizacja skupu oraz ich ceny
Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2014/2015 wynosi 10,05508 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Bieżący okres jest ostatnim, kiedy obowiązują unijne ograniczenia produkcyjne. ...
Średnie ceny gruntów wg GUS
Informacje o średnich cenach gruntów ornych są wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii: Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkc...
Średnia powierzchnia gospodarstwa
OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwa...
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama