Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Wiesławę Nowak siedzącą przy biurku

Zmarła Wiesława Nowak, była Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie zmarła Wiesława Nowak, była Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w latach 2016–2021. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, 10 czerwca, o godzinie 14.30 na cmentarzu komunalnym na Junikowie. Rodzinie oraz Bliskim składamy szczere kondolencje.

Wiesława Nowak była absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1985 roku ukończyła studia z kierunku technologii żywności, a w kolejnych latach sukcesywnie poszerzała swoją wiedzę. W 1995 roku ukończyła Studium Podyplomowe Zastosowań Informatyki dla Nauczycieli na Politechnice Łódzkiej, a w 1998 roku Studium Przygotowania Pedagogicznego na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Cztery lata później, w 2002 roku, Wiesława Nowak ukończyła Studia Podyplomowe na Akademii Rolniczej w Poznaniu w zakresie „Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską”, zaś w 2020 roku Studia Podyplomowe w zakresie „Integrowanej Produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego” organizowane przez Instytut Ochrony Roślin–Państwowy Instytut Badawczy.

Przez większość kariery zawodowej Wiesława Nowak była związana z rolnictwem, choć zaczynała jako nauczyciel w latach 1985-1992 w Szkole Podstawowej w Barczygłowie.

W 1992 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie, jako starszy wizytator w Oddziale Oświaty Rolniczej. Od 1996 roku pracowała na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika Oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zastępcy kierownika Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na początku 2006 roku Wiesława Nowak została kierownikiem oddziału w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a już kilka miesięcy później, w sierpniu 2006 roku, objęła funkcję zastępcy dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, którą sprawowała do 2015 roku.

W 2016 roku przez kilka miesięcy była zastępcą dyrektora Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Poznaniu, po czym we wrześniu 2016 roku została dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Funkcję sprawowała do 19 września 2021 roku, gdy odeszła na emeryturę.

W czasie, kiedy Wiesława Nowak była dyrektorem WODR, postawiła na inwestycje w nowoczesne rozwiązania w polskim rolnictwie. Za jej kadencji Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu rozpoczął realizację różnorodnych projektów służących innowacji oraz cyfryzacji rolnictwa. Najważniejszym z nich były prace nad platformą doradczą eDWIN, która została uruchomiona w czerwcu tego roku.

Wcześniej, bo w 2021 roku, WODR uruchomił inny z flagowych projektów w trakcie kadencji Wiesławy Nowak, czyli usługę Poldrony, która zakłada wykorzystanie dronów w rolnictwie.

Podczas kadencji Wiesławy Nowak WODR organizował również wiele wyjazdów studyjnych dla rolników, zarówno do polskich, jak i zagranicznych gospodarstw, co spotkało się z pozytywną reakcją uczestników. W różnorodnych wyjazdach zagranicznych uczestniczyli także pracownicy WODR. Co więcej, aby dać możliwość komunikowania się w języku angielskim Wiesława Nowak wprowadziła zajęcia z języka angielskiego dla chętnych w godzinach pracy, które są opłacane przez WODR.

Jako dyrektor, Wiesława Nowak dużą wagę przykładała także do rozwoju utworzonej kilka lat temu Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR skupiającej prawie 100 najbardziej innowacyjnych gospodarstw z regionu

– Te wszystkie działania sprawiały, że firma stale się rozwijała. Możemy się pochwalić, że w skali kraju jesteśmy prekursorskim ośrodkiem doradztwa rolniczego. Na niejednej sejmowej komisji rolnictwa w Warszawie WODR był wymieniany przez poszczególnych ministrów jako przykład prawidłowego funkcjonowania i wykorzystania środków unijnych – mówiła jeszcze przed odejściem na emeryturę Wiesława Nowak.

Po odejściu na emeryturę Wiesława Nowak zmagała się z ciężką chorobą. Zmarła w nocy z 6/7 czerwca 2022 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 10 czerwca, o godzinie 14.30 na Cmentarzu Komunalnym na Junikowie.