Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 3 października 2021 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” i było poświęcone pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł oraz uprawie kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej. Celem organizatorów było promowanie efektywnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w gospodarstwach rolnych w kierunku zrównoważonego jej wykorzystania. Honorowy patronat nad naszym wydarzeniem objął Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski. Oficjalnego otwarcia targów dokonał Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dyrektor powitał wszystkich uczestników, zaprezentował program imprezy oraz zachęcił do czynnego udziału w części pokazowej prezentującej kolekcję odmian kukurydzy. Uroczystość otwarcia targów Dzień Kukurydzy, zorganizowany w ramach…
Nagrody dla najlepszych zwierząt hodowlanych, nowoczesny sprzęt rolniczy, ponad 300 odmian roślin uprawnych czy możliwość poznania najnowszych trendów i innowacji w rolnictwie. To wszystko czekało na osoby, które w weekend wybrały się na targi rolnicze w Sielinku, które zostały organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – Targi w Sielinku co roku przyciągały wielu odwiedzających oraz skupiały na sobie dużą uwagę. Dla nas, organizatorów to zawsze wielka radość. Chociaż w tym roku liczba widzów jest trochę ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa, to mamy nadzieję, że na kolejnych targach będzie mogło być jeszcze więcej osób – mówiła na otwarciu targów Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tegoroczne targi były pierwszą imprezą od miesięcy,…
Współpraca z ekspertami, szkolenia na temat metod retencji wody, wymiana doświadczeń w tym zakresie, ale także realne działania mające na celu zwiększenie poziomu wody dostępnej dla wielkopolskich rolników – takie są cele Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, które powstają w województwie wielkopolskim z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. O roli takich partnerstw oraz ich znaczeniu można było posłuchać podczas konferencji online „Kierunek – Zielony Ład”, którą 21 maja zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 z siedzibą w Gołaszynie. Problem suszy jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoi województwo wielkopolskie oraz nasi rolnicy. – Dla Wielkopolski charakterystyczny jest niekorzystny bilans wodny, opady poniżej średniej krajowej, bardzo uboga retencja sztuczna i naturalna oraz coraz częstsze…
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie stały się już coroczną tradycją. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak długa jest ich historia, która liczy dziesiątki lat. Chociaż w tym roku pandemia uniemożliwia stacjonarną organizację targów, przez co odbędą się one w formie konferencji online, to postanowiliśmy przedstawić, jak targi w Marszewie prezentowały się w przeszłości. – Historia targów w Marszewie i okolicach jest bardzo długa – nie ma wątpliwości Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który odpowiada za organizację targów w Marszewie. Co ciekawe, pierwsze wystawy w tamtych okolicach zostały zorganizowane w Pleszewie jeszcze w czasach zaboru pruskiego, w latach 1868 i 1884. Były one pierwszymi zwiastunami rodzącego się oporu przeciwko…