01 września 2020

Relacja z wydarzenia „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”

Napisane przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 27 sierpnia 2020 roku zorganizował na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, poprzednio Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku, imprezę plenerową pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”.

Wydarzenie dedykowane było przede wszystkim rolnikom prowadzącym handel detaliczny, reprezentującym małą przetwórczość w zakresie produkcji artykułów żywnościowych oraz prowadzącym działalność pozarolniczą usługową i agroturystyczną, przedstawicielom związków hodowlanych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz mieszkańcom obszarów wiejskich i miejskich zainteresowanych prowadzeniem działalności pozarolniczej. Ponadto doradcom rolniczym oraz osobom zainteresowanym tematyką regionalnej żywności, jej certyfikacją i tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw. W związku z regionalnym charakterem wydarzenia, grupę docelową stanowili przeważnie mieszkańcy województwa wielkopolskiego.

Zasadniczym celem operacji pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego” było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez transfer wiedzy z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i prowadzenia działalności pozarolniczej. Ponadto wydarzenie miało za zadanie podnieść świadomość z zakresu funkcjonowania podmiotów prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność, a także informować o działających i zarejestrowanych podmiotach znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Podczas imprezy, osoby reprezentujące poszczególne branżowe związki hodowców przedstawiły prezentacje multimedialne na temat poszczególnych gatunków i ras zwierząt hodowlanych oraz informowały i edukowały w zakresie metod zapewniających dobrostan zwierząt, organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności, certyfikacji produktów pochodzenia rolniczego itp.

Organizator wspólnie z przedstawicielami zaproszonych podmiotów zorganizował 12 stoisk wystawienniczych, które były udostępnione uczestnikom wydarzenia. Na stoiskach zaprezentowano również pozarolniczą działalność przetwórczą i usługową (agroturystyka). Dodatkowo, podczas imprezy stworzono warunki do degustacji regionalnych produktów wytworzonych lokalnie (między innymi wyrobów wędliniarskich z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz serów z mleka koziego, owczego i krowiego). Zaprezentowano także działalność usługową gospodarstw agroturystycznych. Atrakcją wydarzenia były pokazy konne – woltyżerki w stylu western.

Ze względu na utrudnienia związane z występującym zagrożeniem epidemicznym związanym z COVID-19 wydarzenie zorganizowane zostało w nowej formule dla dwóch 100-osobowych grup uczestników: I grupa – brała udział w wydarzeniu w godzinach 9.00-12.30; II grupa – w godzinach 13.00-16.30.

Pomimo niespełna 4 godzin przewidzianych na każdą z grup, program pozwolił na kompleksowe i dynamiczne przedstawienie zaplanowanych zagadnień oraz realizację przygotowanej tematyki. Wykłady cieszyły się wśród uczestników dużym zainteresowaniem. Zaprezentowano:

  • prelekcja 1. „Indeks Ekonomiczny nowe narzędzie do optymalizowania postępu hodowlanego” – prelegent dr inż. Katarzyna Rzewuska – Centrum Genetyczne, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • prelekcja 2. „Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego” – prelegent Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • prelekcja 3. „Konie – hodowla i statystyka” – prelegent Jarosław Szymoniak – Dyrektor Biura Związku Hodowców Koni Wielkopolskich,
  • prelekcja 4. „Realizacja programu hodowlanego na terenie województwa wielkopolskiego” – prelegent dr inż. Piotr Polok – Kierownik Okręgu Zachodniego z siedzibą w Poznaniu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS,
  • prelekcja 5. „Aktualny stan hodowli owiec i kóz na terenie działania Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu” – prelegent mgr inż. Łukasz Turczynowski – przedstawiciel Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Poznaniu,
  • prelekcja 6. „Hodowla i produkcja drobiu w Polsce” – prelegent mgr inż. Przemysław Wencek – reprezentujący Dział Hodowli i Oceny Drobiu w Poznaniu Krajowej Rady Drobiarstwa - Izbę Gospodarczą w Warszawie,
  • panel dyskusyjny, podczas którego była możliwość zadawania pytań przedstawicielom związków hodowców z poszczególnych grup zwierząt,
  • prelekcja 7. „Od pola/zagrody do stołu – wyzwania dla agrobiznesu” – prelegent prof. dr hab. Wawrzyniec Czubak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • zwiedzanie stoisk wystawienniczych działalności pozarolniczej wraz z degustacją,
  • pokazy konne Marek Suliga.

Osobom, które nie zdążyły się zarejestrować lub nie mogły osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, stworzono możliwość wirtualnego udziału w wydarzeniu – uczestniczenia w prowadzonej na żywo transmisji na naszym kanale YouTube.

Przedsięwzięcie objęte było Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolski.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i zarejestruj się w bazie dostępnej na portalu http://ksow.pl.

Czytany 771 razy