08 kwietnia 2021

Targi w Marszewie, czyli tradycja, która liczy kilkadziesiąt lat

Napisane przez

Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie stały się już coroczną tradycją. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak długa jest ich historia, która liczy dziesiątki lat. Chociaż w tym roku pandemia uniemożliwia stacjonarną organizację targów, przez co odbędą się one w formie konferencji online, to postanowiliśmy przedstawić, jak targi w Marszewie prezentowały się w przeszłości.

– Historia targów w Marszewie i okolicach jest bardzo długa – nie ma wątpliwości Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który odpowiada za organizację targów w Marszewie.

Co ciekawe, pierwsze wystawy w tamtych okolicach zostały zorganizowane w Pleszewie jeszcze w czasach zaboru pruskiego, w latach 1868 i 1884. Były one pierwszymi zwiastunami rodzącego się oporu przeciwko germanizacji Wielkopolski w formie pracy organicznej nad umacnianiem gospodarczym polskiego społeczeństwa.

Następna wystawa odbyła się na początku poprzedniego stulecia, tuż przed pierwszą wojną światową, w 1912 roku, zaś dwie kolejne już w okresie międzywojennym. I tak w terminie 15-19 sierpnia 1925 roku miała miejsce wystawa rolniczo-przemysłowa w Pleszewie, na której obecnych było aż 104 wystawców, w tym 46 z samego Pleszewa i terenu obecnej gminy.

Z kolei od 14 do 21 sierpnia 1938 roku odbyła się wystawa przemysłowo-rolnicza, na której również pojawiło się 104 wystawców, w tym 39 z Pleszewa i okolicy. Prezentowane na niej były maszyny rolnicze, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, części gospodarstwa domowego, odzież, meble, lustra, obrazy, skóry garbowane, artykuły kosmetyczno-chemiczne, ceramika, sztukatorstwo, artykuły spożywcze, grafika i przetwory papiernicze, nawozy sztuczne i nasiona, aparaty gorzelniane i kadzie, instrumenty muzyczne, artykuły elektro i  radiotechniczne, psy, kury, króliki, kwiaty i owoce czy ule. Była to największa wystawa zorganizowana przez pleszewskich społeczników w historii.

Do tradycji organizacji wystaw nawiązano po drugiej wojnie światowej. W 1955 roku pleszewscy wystawcy uczestniczyli w wystawie powiatowej w Jarocinie, a w następnych latach (po utworzeniu w 1956 roku powiatu pleszewskiego) organizowano wystawy powiatowe także w Pleszewie.

W 1978 powstał Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego (WOPR). Stworzył on własne tereny wystawowe, z jednej strony przylegające do swojej siedziby w dawnym przebudowanym pałacu marszewskim, a z drugiej do pól i zabudowań własnego gospodarstwa wdrożeniowo-szkoleniowego.

W tamtym okresie zaczęto organizować wystawy pod nazwą „Dni Otwartych Drzwi”. W 1983 roku z okazji 700-lecia Pleszewa organizatorzy zaprezentowali w Marszewie dorobek rolniczy regionu.

1 stycznia 1991 roku, na bazie WOPR, został utworzony Ośrodek Doradztwa Rolniczego Marszew, a gospodarstwa rolne należące do dawnego WOPR zostały zlikwidowane. Natomiast z chwilą powstania w 1999 roku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ośrodki na przykład z Kościelca, Leszna, Marszewa, Sielinka czy Starej Łubianki stały się oddziałami WODR.

Tym samym Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego stał się spadkobiercą 50-letniej historii państwowego systemu upowszechniania postępu oraz doradztwa rolniczego w regionie, cyklicznie organizując między innymi targi w Marszewie.

– Zależy nam na tym, by tradycja targów w Marszewie była kontynuowana w następnych latach. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą one mogły odbywać się już w tradycyjnej, stacjonarnej formie – kończy Wiesława Nowak.

Czytany 650 razy