Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 3 października 2021 roku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Przyjazna energia w domu i zagrodzie” i było poświęcone pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł oraz uprawie kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej. Celem organizatorów było promowanie efektywnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w gospodarstwach rolnych w kierunku zrównoważonego jej wykorzystania. Honorowy patronat nad naszym wydarzeniem objął Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski. Oficjalnego otwarcia targów dokonał Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Dyrektor powitał wszystkich uczestników, zaprezentował program imprezy oraz zachęcił do czynnego udziału w części pokazowej prezentującej kolekcję odmian kukurydzy. Uroczystość otwarcia targów Dzień Kukurydzy, zorganizowany w ramach…
Nagrody dla najlepszych zwierząt hodowlanych, nowoczesny sprzęt rolniczy, ponad 300 odmian roślin uprawnych czy możliwość poznania najnowszych trendów i innowacji w rolnictwie. To wszystko czekało na osoby, które w weekend wybrały się na targi rolnicze w Sielinku, które zostały organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – Targi w Sielinku co roku przyciągały wielu odwiedzających oraz skupiały na sobie dużą uwagę. Dla nas, organizatorów to zawsze wielka radość. Chociaż w tym roku liczba widzów jest trochę ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa, to mamy nadzieję, że na kolejnych targach będzie mogło być jeszcze więcej osób – mówiła na otwarciu targów Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tegoroczne targi były pierwszą imprezą od miesięcy,…
Współpraca z ekspertami, szkolenia na temat metod retencji wody, wymiana doświadczeń w tym zakresie, ale także realne działania mające na celu zwiększenie poziomu wody dostępnej dla wielkopolskich rolników – takie są cele Lokalnych Partnerstw do spraw Wody, które powstają w województwie wielkopolskim z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. O roli takich partnerstw oraz ich znaczeniu można było posłuchać podczas konferencji online „Kierunek – Zielony Ład”, którą 21 maja zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3 z siedzibą w Gołaszynie. Problem suszy jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoi województwo wielkopolskie oraz nasi rolnicy. – Dla Wielkopolski charakterystyczny jest niekorzystny bilans wodny, opady poniżej średniej krajowej, bardzo uboga retencja sztuczna i naturalna oraz coraz częstsze…
Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ w Marszewie stały się już coroczną tradycją. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak długa jest ich historia, która liczy dziesiątki lat. Chociaż w tym roku pandemia uniemożliwia stacjonarną organizację targów, przez co odbędą się one w formie konferencji online, to postanowiliśmy przedstawić, jak targi w Marszewie prezentowały się w przeszłości. – Historia targów w Marszewie i okolicach jest bardzo długa – nie ma wątpliwości Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który odpowiada za organizację targów w Marszewie. Co ciekawe, pierwsze wystawy w tamtych okolicach zostały zorganizowane w Pleszewie jeszcze w czasach zaboru pruskiego, w latach 1868 i 1884. Były one pierwszymi zwiastunami rodzącego się oporu przeciwko…
Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ, które odbywają się 7 października 2020 roku w Marszewie k. Pleszewa pod hasłem „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie" są poświęcone pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł i uprawie kukurydzy. Z uwagi na ograniczenia wynikające z zagrożenia występowania wirusa COVID-19, w wydarzeniu uczestniczą tylko zarejestrowane osoby, a ich liczba jest ograniczona do 120 osób. Do pobrania: Karta technologiczna – kolekcja odmian kukurydzy Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo!   Planowany program: Środa 7 października 2020 r., godz. 9.00 – 15.00 10.00 – 10.10 Uroczyste otwarcie targów przez Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – pola demonstracyjne 10.20 – 11.10 Prezentacja poletek kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej, połączona z wykładem przedstawicieli hodowców poszczególnych odmian kukurydzy (KWS, Pioneer) – dla grupy…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 27 sierpnia 2020 roku zorganizował na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, poprzednio Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku, imprezę plenerową pod nazwą „Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego”. Wydarzenie dedykowane było przede wszystkim rolnikom prowadzącym handel detaliczny, reprezentującym małą przetwórczość w zakresie produkcji artykułów żywnościowych oraz prowadzącym…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szanowni Państwo, ​„Od pola i zagrody do stołu, czyli dziedzictwo Wielkopolski – stoiska wystawiennicze wraz z multimedialną prezentacją postępu hodowlanego” to wydarzenie organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku w nowej formule ze względu na utrudnienia związane z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym COVID-19. Podczas imprezy specjaliści z poszczególnych związków hodowców oraz z zakresu systemów certyfikacji produktów przedstawią multimedialne…