Baner informujący o Regionalnych Targach Rolniczych w Gołaszynie. Znajduje się na nim napis, data wydarzenia oraz zdjęcia trawy, maszyny rolniczej i kwiatów.

Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn – Wiosna 2022. Informacje dla wystawców

Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn – Wiosna 2022 wracają w formie stacjonarnej po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022 roku, w godzinach 10.00-17.00 w Gołaszynie. Zapraszamy!

Targi w Gołaszynie, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu to regionalne święto rolnicze, będące okazją do zaprezentowania swoich usług, nawiązania nowych kontaktów oraz doświadczenia wiejskich smaków. W poprzednich latach nie mogły one odbyć się w pełnej formie, dlatego cieszymy się, że ponownie możemy zaprosić Państwa do uczestnictwa i eksponowania swoich produktów podczas imprezy.

Informacje dla wystawców

Warunkiem uczestnictwa w targach jest nadesłanie do 16 maja 2022 roku zgłoszenia na załączonym druku i dokonanie opłaty za zamówione stoisko na konto:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

BGK 31 1130 1088 0001 3152 0620 0003 z dopiskiem TARGI GOŁASZYN

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych oraz kserokopią dowodu wpłaty na adres: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego numer 3 z siedzibą w Gołaszynie w powiecie rawickim, który jest podany na karcie zgłoszeniowej.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię o rezerwacji stoisk decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunki udziału określają łącznie Regulamin imprez targowych i wystawienniczych w Gołaszynie, Karta zgłoszenia z dowodem wpłaty oraz przepisy prawne.

Uszczegółowienie dotyczące oferty zawierają: Karta zgłoszenia i Regulamin.

Uwaga! Wjazd na tereny targowe będzie możliwy jedynie za okazaniem potwierdzenia wpłaty.

Stoiska można urządzać w piątek, 20 maja 2022 roku w godzinach 8.00 – 17.00. W sobotę, 21 maja 2022 roku zapewniamy wjazd w godzinach 7.00 – 10.00. Nie przewidujemy możliwości parkowania samochodów obok stoisk targowych. Prosimy o uwzględnienie w zamówieniu powierzchni pod samochód, jeśli jest on Państwu niezbędny na stoisku (dotyczy przede wszystkim stoisk ogrodniczo-szkółkarskich). W dniu imprezy tereny wystawowe można będzie opuszczać dopiero po jej zakończeniu. Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje całkowity zakaz ruchu.

Ważna informacja dla wystawców sprzętu rolniczego: Zapewniamy możliwość skorzystania z dźwigu i rampy. Zainteresowanych rozładunkiem prosimy o szczegółowe podanie daty i godziny przyjazdu. Należność za pracę dźwigu należy uregulować gotówką u operatora (wystawia faktury VAT).

Kontakt oraz dokumenty do pobrania

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela komisarz targów, Jan Szczepaniak, telefon: 723 678 040. Informacje można również uzyskać w Biurze Targów w Gołaszynie pod numerem telefonu (65) 5456463 lub 723 678 062.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia (plik PDF - 900 kilobajtów)

Regulamin imprez targowych i wystawienniczych w Gołaszynie (plik PDF - 1,9 megabajta)

Sylwia Jakubowska