Grafika promująca Krajowe Dni Pola 2022. Na zielonym tle znajdują się napis z tytułem wydarzenia.

Krajowe Dni Pola pod hasłem #rolnictwo przyszłości

W dniach od 11 do 13 czerwca 2022 roku, w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR) organizuje 3. Krajowe Dni Pola. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, rolników, producentów rolnych, firmy działające na rzecz sektora rolnego, doradców i przedstawicieli instytutów badawczo-naukowych.

3. Krajowe Dni Pola służą prezentacji potencjału polskiego rolnictwa, ale także wypracowaniu kierunku zmian w rolnictwie, które w przyszłości pozwolą na sprawne, bezpieczne, dochodowe i stabilne finansowo, funkcjonowanie sektora rolnego w Polsce.

#rolnictwo przyszłości

Hasło tego wydarzenia #rolnictwo przyszłości nie jest przypadkowe. Jak najbardziej zasadne są dziś pytania: jak zapewnić w przyszłości zdrową i smaczną żywność dla konsumentów oraz miejsca pracy i wzrost gospodarczy na obszarach wiejskich? Jak reagować na rosnący popyt żywności? Jak przeciwdziałać groźnym skutkom zmiany klimatu i degradacji środowiska?

Już dziś trzeba szukać odpowiedzi i rozwiązań. Organizatorzy wydarzenia są przekonani, że liczne konferencje poprzedzające rozpoczęcie 3. Krajowych Dni Pola i panele transmitowane online podczas wydarzenia na kanale Youtube MODR Warszawa, na portalu Facebook, materiały w TVP i TVP3 oraz cała oferta przegotowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - wskażą konkretne rozwiązania i kierunek zmian.

Decydującą rolę w przemianach będą mieli młodzi rolnicy. Od nich bowiem zależy przyszłość rolnictwa. Rolą doradców rolniczych jest pomoc młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej, wskazanie przykładów dobrego wykorzystania potencjału ziemi i zasobów naturalnych czy ekonomicznych przesłanek do pozostania na wsi i kultywowania tradycji rolniczej.

Czego możemy się spodziewać odwiedzając teren 3. Krajowych Dni Pola w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11?

Pole doświadczalne

Na Polu Doświadczalnym (26,96 hektarów bardzo zróżnicowanej gleby, od klasy 2 do 5) należącym prawie od 100 lat do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku prezentowane będą wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki, technologie uprawy oraz odmiany roślin. Rolnicy spotkają się ze specjalistami i wezmą udział w wystawach ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej. Uczniowie i studenci kierunków rolniczych dodatkowo skorzystają z lekcji praktycznych w terenie i zapoznają się z aplikacją e-DWIN.

Wsparcie dla odwiedzających pole stanowić będzie niewątpliwie Przewodnik po polu doświadczalnym, który zawiera informacje o wykonanych zabiegach agrotechnicznych i charakterystyce odmian roślin oraz wskazówki przydatne w codziennej pracy rolnika.

Namioty tematyczne

Zachęcająco wygląda program każdego z trzech namiotów tematycznych. Propozycji jest tak wiele, że powinny usatysfakcjonować najbardziej wybrednych. W namiocie Nauka polska a innowacje w rolnictwie znajdujemy między innymi prezentacje: roślin i ziarna, degustacje chleba z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej, produktów mięsnych, mlecznych, owocowo-warzywnych, fermentowanej żywności czy eksponatów chorób i szkodników roślin rolniczych. Przygotowano wystawy: zdjęć wykonanych skanerem skaningowym, polskiego jedwabnictwa czy roślin wyhodowanych in-vitro.

W namiocie Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska prezentują się gospodarstwa jagodowo-warzywne, przetwórstwa czarnego bzu, chowu kóz, sadownicze czy zielarskie. Warto skorzystać z warsztatów edukacyjno-zielarskich „Zero waste” czy obejrzeć działanie pasieki.

Namiot Koła Gospodyń Wiejskich oraz Tradycja i Rękodzieło zaprasza na degustacje potraw i pokazy: wycinanek, haftu, decoupage, malowania witraży, strojów ludowych oraz warsztaty: kowalskie, włókiennicze, garncarskie, rzeźbiarskie i wiele innych.

Studio online

Podczas trzech dni imprezy będzie działało studio online. Pierwsze dwa dni to spotkania panelowe rolników oraz ekspertów. Praktyków i teoretyków działających na rzecz rolnictwa oraz wywiady na Polu Doświadczalnym. Trzeci dzień to lekcje online dla uczniów i studentów kierunków rolniczych. Tym, którzy nie mogą osobiście brać udziału w wydarzeniu, organizatorzy proponują transmisje online w Internecie.

Teren wystawy

Podczas 3. Krajowych Dni Rolnictwa swoich ulubieńców prezentować będą hodowcy koni ale organizatorzy zachęcają nas także do oglądania pojazdów konnych, bryczek i zaprzęgów utrzymywanych w wielkiej pieczołowitości, dobieranych z elegancją, smakiem i znawstwem przez właścicieli i uczestników 15. Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Nie zabraknie wystaw ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej, rękodzieła, kulinariów wsi mazowieckiej, kiermaszów kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych czy produktów pszczelarskich cenionych przez fanów zdrowego trybu odżywiania. Organizator - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz partnerzy imprezy i wystawcy przygotowali dla odwiedzających także wiele konkursów, zabaw a nawet gier terenowych.

Jak zapewnia Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – gospodarz 3. Krajowych Dni Pola, rodzinnej integracji, odpoczynkowi i kontaktom biznesowym będzie sprzyjała również dobra pogoda!

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w 3. Krajowych Dniach Pola od 11 do 13 czerwca 2022 roku.

Szczegóły na stronie: Dni Pola 2022

Transmisja na portalu YouTube: kanał MODR Warszawa

Konferencje towarzyszące

W ramach 3. Krajowych Dni Pola 2022, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje trzy konferencje online, których celem jest upowszechnienie i propagowanie na terenie całego kraju innowacji w produkcji roślinnej poprzez popularyzację postępu hodowlanego roślin uprawnych jak i w obszarze technologii uprawy, nawożenia, ochrony roślin i nawadniania pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu.

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 - wtorek, 7 czerwca w godzinach 10:00-13:00 - rejestracja online

Instytuty Badawcze na rzecz Zielonego Ładu w Polsce – transfer wiedzy do praktyki rolniczej - środa, 8 czerwca w godzinach 9:30-14:15 - rejestracja online

Grupy operacyjne (EPI) instrumentem wsparcia rozwoju rolnictwa - czwartek, 9 czerwca w godzinach 10:00-13:00 - rejestracja online

Plansza informująca o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nad napisem są logotypy Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plakat promujący Krajowe Dni Pola 2022. Na zielonym tle znajdują się informacje, zdjęcia poglądowe oraz logotypy firm i instytucji.