19 października 2021

Operacja „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu” – spotkania szkoleniowo-warsztatowe zostały zrealizowane

Przygotowane przez

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW podpisał 27 maja 2021 roku umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”. Realizacja operacji rozpoczęła się 4 maja 2021 roku i zakończy 31 października 2021 roku.

Operacja ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, a także poprawę dochodowości gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej.

Efektem natomiast jest zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia oraz promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości.

Cele operacji zostały zrealizowane poprzez organizację czterech spotkań szkoleniowo-warsztatowych, które odbyły się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku (powiat nowotomyski) w następujących terminach: 16.09.2021 r., 17.09.2021 r., 23.09.2021 r. i 24.09.2021 r. Szkolenia obejmowały zagadnienia z zakresu: racjonalnego żywienia, dziedzictwa kulinarnego oraz przetwórstwa i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Drugą formą realizacji była organizacja 8 warsztatów: 4 z zakresu tłoczenia oleju na zimno i 4 związanych z tradycyjnym wędzeniem produktów.

Spotkania były kierowane do osób, które szukają wiarygodnej i szczegółowej wiedzy dotyczącej wpływu żywności na zdrowie człowieka, znaczenia kulturowego produktów lokalnych i regionalnych oraz przetwórstwa na małą skalę, a ponadto myślą o posiadaniu małej olejarni lub wędzarni. W spotkaniach udział wzięli rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz doradcy z województwa wielkopolskiego.

Podczas części szkoleniowej przedstawiane były tematy:

  • Żywność a zdrowie człowieka – świadomy producent i konsument.
  • Z tradycją w przyszłość – produkt lokalny, regionalny i tradycyjny.
  • Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia roślinnego.
  • Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego.

W trakcie warsztatów realizowane były dwa tematy. Pierwszy pod nazwą „Olej tłoczony na zimno” obejmował przedstawienie i przeprowadzenie procesu tłoczenia oleju na zimno, prezentację i degustację oraz omówienie właściwości różnych olejów tłoczonych na zimno. Drugi warsztat „Tradycyjne wędzenie produktów” obejmował przedstawienie i przeprowadzenie procesu wędzenia, prezentację i degustację różnych wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz omówienie technologii różnych metod wędzenia.

Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi 46 536,22 zł i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowana operacja przyczyniła się już do rozwoju obszarów wiejskich poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności rolników i innych osób biorących udział w spotkaniach na temat przetwórstwa żywności na poziomie gospodarstwa. Projekt zakłada także, iż w wyniku realizacji działań organizowanych w ramach operacji osiągnięte zostaną kolejne rezultaty, tj. rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw; wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin, wraz ze stworzeniem sieci współpracy i wspólnej promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym https://ksow.pl

Czytany 113 razy