Wydrukuj tę stronę
29 września 2021

Projekt eDWIN nagrodzony na Forum Inteligentnego Rozwoju!

Napisane przez

Logotypy: Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, flagi Rzeczypospolitej Polskiej, projektu eDWIN, Unii Europejskiej

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”! Nagroda została przyznana za realizację ogólnopolskiego projektu eDWIN, który jest objęty patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele WODR odebrali nagrodę na uroczystej gali podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu.

Maciej Zacharczuk i Jacek Czech stoją na scenie po wręczeniu nagrody
Maciej Zacharczuk (po lewej), kierownik projektu eDWIN, odebrał nagrodę z rąk Jacka Czecha, dyrektora ds. rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kapituła doceniła znaczenie projektu eDWIN w zakresie wdrażania innowacji oraz digitalizacji. To dla nas duże wyróżnienie, które daje nam jeszcze większą motywację do dalszej pracy. Jednocześnie bardzo dziękuję całemu zespołowi i wszystkim partnerom, którzy są zaangażowani w projekt eDWIN – mówi Maciej Zacharczuk, koordynator projektu eDWIN z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. To właśnie WODR był pomysłodawcą nagrodzonego projektu.

I dodaje: – Ta nagroda pokazuje, że nowoczesne rozwiązania technologiczne w rolnictwie nie są abstrakcją lub wizją przyszłości, lecz czymś, co dzieje się już teraz, na naszych oczach. Rolnictwo, podobnie jak inne sektory gospodarki, powinno korzystać z nowoczesnych technologii i zmierzać w kierunku cyfryzacji. W Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zdajemy sobie z tego sprawę oraz zachęcamy rolników, by odważnie wykorzystywali nowoczesne rozwiązania.

Przedstawiciele WODR otrzymali nagrodę z rąk Jacka Czecha, dyrektora ds. rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej. Uroczysta gala odbyła się we wtorek, 28 września, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Na gali obecna była również Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Gratuluję, że podejmujecie Państwo wyzwanie oraz trud związany z pracą nad projektami. Życzę dalszego rozwoju i jeszcze więcej innowacyjnych projektów – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wspomniane Forum Inteligentnego Rozwoju to spotkanie naukowo-technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii. Oprócz otrzymanej nagrody przedstawiciele WODR mogli zaprezentować projekt eDWIN podczas panelu konferencyjnego oraz przygotowali osobne stoisko poświęcone projektowi.

– Mamy nadzieję, że informacja o projekcie eDWIN, jego znaczeniu oraz korzyściach dla rolników, instytucji naukowych, samorządów oraz każdego z nas, trafi do jak największego grona osób. Już teraz projekt cieszył się zainteresowaniem ze strony uczestników Forum, którzy z zainteresowaniem dopytywali o szczegóły – mówi Maciej Zacharczuk.

Czym jest projekt eDWIN?

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” (tak brzmi pełna nazwa projektu eDWIN) jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W czerwcu 2022 roku na rynku pojawią się cztery elektroniczne usługi, które będzie można realizować dzięki nowej platformie i aplikacji opracowanych w projekcie eDWIN.

Wspomniane usługi to „Wirtualne gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktów”, „Raportowanie zagrożeń” oraz „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Dla rolników najważniejsza będzie pierwsza z nich, czyli „Wirtualne gospodarstwo”. W ramach tej usługi rolnicy poprzez aplikację będą otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach na polu, możliwości występowania szkodników, załamaniach pogody lub porady, czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki ochrony roślin. Ponadto aplikacja umożliwi szybki i łatwy kontakt z doradcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy będą na bieżąco otrzymywali aktualne dane meteorologiczne.

W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

– Stacje meteorologiczne będą odgrywały niezwykle istotną rolę w całym projekcie. To one będą zbierały niezbędne dane dotyczące warunków atmosferycznych, dzięki czemu rolnicy będą mogli otrzymywać bardzo przydatne informacje w ich pracy – nie ma wątpliwości Maciej Zacharczuk.

Prace nad projektem eDWIN trwają już od długiego czasu. Wszystko zaczęło się w czerwcu 2019 roku, kiedy to przedstawiciele Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podpisali umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. eDWIN jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowią środki z budżetu państwa.

W projekcie uczestniczy aż 19 partnerów. Są to wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ponadto, eDWIN został objęty patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomysłodawcą oraz liderem projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czytany 632 razy