Wydrukuj tę stronę
27 sierpnia 2021

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji „Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch”

Napisane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA”

Logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” – Partner KSOW informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn. „Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125 418,80 zł.

Partnerzy dodatkowi KSOW:

  • Gmina Tuczna,
  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
  • Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Operacja mająca na celu organizację wyjazdu studyjnego do Włoch, a po nim 4 spotkań oraz przeszkolenie i podniesienie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch i spotkań, które zostaną po nim zorganizowane w zakresie systemów jakości żywności, krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, innowacyjności, w tym rozwoju społeczeństwa cyfrowego w rolnictwie oraz tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym poprzez integrację, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: wyjazd studyjny dla 20 uczestników oraz 4 jednodniowe spotkania dla 80-100 producentów rolnych (po 20-25 osób na każdym) z 4 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie), podczas których omówione zostaną zdobyte doświadczenia.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Logotyp Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Czytany 123 razy