21 czerwca 2021

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”

Przygotowane przez

Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł.

Operacja mająca na celu:

  • rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania,
  • poprawę dochodowości gospodarstw,
  • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej,
  • zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia,
  • promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • pozyskanie wiedzy i umiejętności przez 56 osób z województwa wielkopolskiego w zakresie przetwórstwa żywności,
  • rozwój sytemu krótkich łańcuchów dostaw,
  • wykorzystanie w zakresie przetwórstwa żywności walorów środowiska naturalnego, rodzimych ras zwierząt oraz odmian roślin,
  • stworzenie sieci współpracy i wspólnej promocji.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Czytany 183 razy