14 czerwca 2021

Informacja o podpisanej umowie na realizację operacji: „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”

Przygotowane przez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”

 Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 500,00 zł.

Operacja mająca na celu promocję i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: podniesienie świadomości oraz pokazanie mieszkańcom terenów wiejskich i rolnikom możliwości dbania o środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zachęcenie ich do większej dbałości o środowisko naturalne dzięki przesłanym w ramach realizowanego konkursu filmom.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

Czytany 111 razy