06 maja 2021

Rozmowa z Wiesławą Nowak, dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, na temat ogólnopolskiego projektu eDWIN

Napisane przez

Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Rozmowa z Wiesławą Nowak, dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, na temat ogólnopolskiego projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin). Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów z całej Polski. Jego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

eDWIN to obecnie jeden z kluczowych projektów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ale czy jest to też jeden z największych projektów w polskim rolnictwie?

Zdecydowanie jest to jeden z największych projektów w polskim rolnictwie, a jednocześnie to pierwszy tak duży projekt poświęcony rolnictwu, który realizujemy w ramach programu Polska Cyfrowa. Jego wartość wynosi prawie 21 mln zł, co jest niebagatelną sumą. Rozpoczęliśmy go w czerwcu 2019 roku, a skończymy 31 maja 2022 roku, więc jak można policzyć, aktualnie jesteśmy na półmetku. Co istotne, jest to projekt bardzo szeroki pod względem oddziaływania terytorialnego. Do jego realizacji zaprosiliśmy wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Instytut Ochrony Roślin, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Łącznie jest aż 19 partnerów. Efektem tej współpracy ma być krajowy system informatyczny zajmujący się ochroną roślin.

Jak już Pani wspomniała, zgodnie z założeniami eDWIN ma być internetową platformą dotyczącą ochrony roślin, ale co to oznacza w praktyce?

W praktyce będzie to oprogramowanie poświęcone ochronie roślin. Od 2014 roku obowiązuje rozporządzenie unijne, które narzuciło państwom członkowskim wspomaganie decyzji rolników w zakresie integrowanej ochrony roślin. By była ona trafna i skuteczna, musi być oparta na wiedzy i twardych danych. A takimi są np. dane meteorologiczne. Dlatego tworzymy oprogramowanie, w ramach którego za pomocą aplikacji będzie możliwy dostęp do danych ze stacji meteorologicznych znajdujących się na terenie Wielkopolski oraz innych województw. Ponadto, dostępne będą dane na temat różnych agrofagów. Takie informacje pozwolą odpowiednio zareagować rolnikom na ewentualne zagrożenia. eDWIN będzie więc wspomagał rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących integrowanej ochrony roślin.

Jakie korzyści odniosą rolnicy, którzy będą korzystali z eDWIN-a?

W ofercie będą dostępne cztery usługi, z których podstawową będzie tzw. „Wirtualne Gospodarstwo”. W ramach tej usługi rolnik będzie miał do dyspozycji m.in. kartę pola, w której może wpisać, jakie rośliny uprawia, na jakim areale, jakie stosuje nawozy czy zanotować swoje obserwacje. Te wszystkie informacje w połączeniu z danymi ze stacji meteorologicznych pomagają rolnikowi podjąć decyzję, kiedy, w jakiej ilości i jakie środki ochrony roślin stosować. Z kolei stosowanie odpowiednich środków przyczynia się do poprawy stanu naszego środowiska poprzez zmniejszenie skażenia gleby.

eDWIN to jednak nie tylko projekt przeznaczony dla rolników. Mają z niego korzystać także samorządy, instytucje naukowe i przede wszystkim konsumenci, czyli my wszyscy. Ale w jaki sposób?

Wspominałam o podstawowej usłudze, jaką jest „Wirtualne Gospodarstwo”, skierowane głównie do rolników. Ale poza tym są także inne usługi. Jedną z nich jest „Śledzenie produktu” i jego historii. Pozwala ona konsumentowi dowiedzieć się o historii danego produktu, stosowanych środkach ochrony podczas uprawy oraz miejscu pochodzenia. Ponadto, eDWIN będzie także dostarczał dane, które w różnych aspektach mogą wykorzystać instytucje naukowe lub samorządy. Zagęszczając siatkę stacji meteorologicznych do maksimum, otrzymamy bardzo precyzyjne informacje. Instytucje, które zajmują się wykorzystywaniem tych danych otrzymają bogatą wiedzę, co dzieje się w konkretnym terenie. To bardzo niezbędne informacje, które mogą być wykorzystywane przez świat nauki.

Dlaczego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zdecydował się na podjęcie tego projektu?

Przede wszystkim dlatego, że mamy mądrych doradców oraz rolników. Widząc rozwój cywilizacyjny na świecie uznaliśmy, że trzeba coś zrobić, by poprawić jakość pracy w rolnictwie. Nie możemy się opierać tylko na doświadczeniach naszych ojców i dziadków, ale trzeba też bazować na konkretnych danych, które pozwalają wyciągnąć właściwe wnioski. Kontakty doradców z rolnikami spowodowały, że wzajemne myśli się przeplatały. Nasi pracownicy stwierdzili, że warto wykorzystać nowe technologie, by stworzyć krajowy system informatyczny dotyczący ochrony roślin. Poza tym, Wielkopolska zawsze była prekursorem rozwoju w skali całego kraju. To tutaj powstawały najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie rolnictwa. Dlatego, nie bądźmy zaskoczeni, że to właśnie tutaj narodził się ten projekt i mogliśmy do niego zaprosić także innych partnerów.

Kiedy planowane jest zakończenie prac nad eDWIN-em oraz uruchomienie usług?

Po jego zakończeniu, które zaplanowane jest na 31 maja 2022 roku. Warto też wspomnieć, że to projekt pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego staramy się już o zabezpieczenie środków na jego dalsze utrzymanie. Wcześniej o tym nie wspomniałam, ale do tej pory kupiliśmy już 355 stacji meteorologicznych, a docelowo będzie ich prawie 600. Dzięki temu informacje, które będą mogły otrzymywać poszczególne instytucje, będą bardzo precyzyjne.

Czytany 335 razy