eDWIN to jeden z największych projektów służących cyfryzacji i unowocześnianiu polskiego rolnictwa. Ale jego realizacja byłaby bardzo trudna bez współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie znajduje się centrum obliczeniowe oraz serwery projektu. – W projekcie eDWIN wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne. Naszym celem jest wdrażanie innowacji oraz cyfryzacja rolnictwa – mówi Maciej Zacharczuk, kierownik projektu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Technologiczne serce projektu Kluczową rolę, pod względem zaplecza technologicznego projektu, pełni Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. To właśnie tam znajdują się serwerownie zawierające infrastrukturę dla całego projektu i to pracownicy PCSS w głównej mierze odpowiadają za realizację projektu pod względem technologicznym. – Z drugiej strony strategicznym partnerem PCSS w kontekście…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 17 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł. Partnerzy dodatkowi KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej…
Jeszcze kilkanaście lat temu ochrona roślin poprzez wykorzystanie dronów wydawała się abstrakcją. Teraz jednak jest zupełnie inaczej. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z firmą NeticTech, uruchomił nową ofertę Poldrony, która pozwala między innymi na przeprowadzanie zabiegów biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem dronów. To jednak niejedyna możliwość, która będzie dostępna w ramach Poldronów. – Staramy się iść z duchem czasu oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. Nasza oferta Poldrony to nowa jakość usług dronowych w rolnictwie, która zapewnia rolnikom większe możliwości – mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – W świecie współczesnym nie ma ucieczki od przyspieszającej cyfryzacji życia. Rolnictwo nie jest wyjątkiem, wszędzie jest elektronika,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Uprawa ziół i ich przetwórstwo – zapoznanie się z dobrymi praktykami w województwie podlaskim”.  Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 554,35 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu uprawy ziół i ich przetwórstwa poprzez skorzystanie z gotowych wzorców i dobrych praktyk w województwie podlaskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: przeszkolenie z zakresu uprawy ziół…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 46 536,22 zł. Operacja mająca na celu: rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, poprawę dochodowości gospodarstw, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej, zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia, promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego współfinansowana jest ze środków…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”  Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 500,00 zł. Operacja mająca na celu promocję i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 68 829,00 zł. Operacja mająca na celu: rozwój obszarów wiejskich poprzez zwiększenie wykorzystania przez obiekty turystyki wiejskiej elementów dziedzictwa kulturowego do promocji swojej działalności, aktywizację mieszkańców wsi do działania na rzecz promocji swojego regionu, dziedzictwa kulinarnego czy lokalnego rękodzieła, poznanie i przybliżenie sposobów kultywowania dziedzictwa kulturowego na co dzień mieszkańcom z całej Wielkopolski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór z 2020 roku, drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Operacja polega na przygotowaniu i świadczeniu bezpłatnych usług doradczych odbiorcom tych usług w ramach dwuletnich programów doradczych. Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” – „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.…
Rozmowa z Wiesławą Nowak, dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, na temat ogólnopolskiego projektu eDWIN (Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin). Łącznie uczestniczy w nim aż 19 partnerów z całej Polski. Jego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.   eDWIN to obecnie jeden z kluczowych projektów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Ale czy jest to też jeden z największych projektów w polskim rolnictwie? Zdecydowanie jest to jeden z największych projektów w polskim rolnictwie, a jednocześnie to pierwszy tak duży projekt poświęcony rolnictwu, który realizujemy w ramach programu Polska Cyfrowa. Jego wartość wynosi prawie 21 mln zł, co jest niebagatelną sumą. Rozpoczęliśmy go w czerwcu 2019 roku, a skończymy 31 maja 2022 roku, więc jak można…