​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW podpisał 27 maja 2021 roku umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”. Realizacja operacji rozpoczęła się 4 maja 2021 roku i zakończy 31 października 2021 roku. Operacja ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności rolnikom i innym podmiotom w zakresie przetwórstwa żywności w oparciu o produkt lokalny i tradycyjne metody wytwarzania, a także poprawę dochodowości gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozpoczęcie i rozwój działalności przetwórczej. Efektem natomiast jest zwiększenie dostępności żywności regionalnej i tradycyjnej znanego pochodzenia oraz promocja wsi jako miejsca…
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”! Nagroda została przyznana za realizację ogólnopolskiego projektu eDWIN, który jest objęty patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele WODR odebrali nagrodę na uroczystej gali podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Maciej Zacharczuk (po lewej), kierownik projektu eDWIN, odebrał nagrodę z rąk Jacka Czecha, dyrektora ds. rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że kapituła doceniła znaczenie projektu eDWIN w zakresie wdrażania innowacji oraz digitalizacji. To dla nas duże wyróżnienie, które daje nam jeszcze większą motywację do dalszej pracy. Jednocześnie bardzo dziękuję całemu zespołowi i wszystkim partnerom, którzy są zaangażowani w projekt eDWIN – mówi Maciej…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na spotkania szkoleniowo-warsztatowe realizowane w ramach operacji pn. „Olej lniany, kiełbasa nowotomyska – czyli zdrowo i tradycyjnie wokół wielkopolskiego stołu”. W ramach operacji będą zorganizowane cztery spotkania szkoleniowo-warsztatowe, które odbędą się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku (powiat nowotomyski) 16.09.2021 r., 17.09.2021 r., 23.09.2021 r. i 24.09.2021 r. Do udziału w spotkaniach zapraszamy rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z województwa wielkopolskiego. Podczas części wykładowej będą realizowane następujące tematy: Żywność a zdrowie człowieka – świadomy producent i konsument. Z tradycją w przyszłość – produkt lokalny, regionalny i tradycyjny. Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia roślinnego. Krótkie łańcuchy dostaw w oparciu o produkty regionalne pochodzenia…
Charakterystyka i ocena zasobów genowych roślin użytkowych ma kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności. Projekt AGROBANK w pewnym stopniu przyczynia się do oceny i ochrony tych zasobów genowych. Celem projektu jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej. Nacisk w projekcie został położony na praktykę rolniczą, nie tylko z uwagi na przewidziany zakres działalności, ale przede wszystkim dlatego, iż to ona jest nieodłączną częścią gospodarki żywnościowej, stanowiącą jej podstawę w Polsce, a innowacyjne rozwiązania, które zostaną w niej zastosowane, przekładają się na dalsze etapy produkcji żywności. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, które składa się z następujących podmiotów: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), lider konsorcjum, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji…
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” – Partner KSOW informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację operacji pn. „Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 125 418,80 zł. Partnerzy dodatkowi KSOW: Gmina Tuczna, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wielkopolski Ośrodek…
eDWIN to jeden z największych projektów służących cyfryzacji i unowocześnianiu polskiego rolnictwa. Ale jego realizacja byłaby bardzo trudna bez współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, gdzie znajduje się centrum obliczeniowe oraz serwery projektu. – W projekcie eDWIN wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne. Naszym celem jest wdrażanie innowacji oraz cyfryzacja rolnictwa – mówi Maciej Zacharczuk, kierownik projektu z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Technologiczne serce projektu Kluczową rolę, pod względem zaplecza technologicznego projektu, pełni Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. To właśnie tam znajdują się serwerownie zawierające infrastrukturę dla całego projektu i to pracownicy PCSS w głównej mierze odpowiadają za realizację projektu pod względem technologicznym. – Z drugiej strony strategicznym partnerem PCSS w kontekście…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 17 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Ochrona klimatu – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 31 144,80 zł. Partnerzy dodatkowi KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Operacja mająca na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które wpływają w istoty sposób na poprawę jakości powietrza współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej…
Jeszcze kilkanaście lat temu ochrona roślin poprzez wykorzystanie dronów wydawała się abstrakcją. Teraz jednak jest zupełnie inaczej. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z firmą NeticTech, uruchomił nową ofertę Poldrony, która pozwala między innymi na przeprowadzanie zabiegów biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem dronów. To jednak niejedyna możliwość, która będzie dostępna w ramach Poldronów. – Staramy się iść z duchem czasu oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. Nasza oferta Poldrony to nowa jakość usług dronowych w rolnictwie, która zapewnia rolnikom większe możliwości – mówi Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – W świecie współczesnym nie ma ucieczki od przyspieszającej cyfryzacji życia. Rolnictwo nie jest wyjątkiem, wszędzie jest elektronika,…
​ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 27 maja 2021 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Uprawa ziół i ich przetwórstwo – zapoznanie się z dobrymi praktykami w województwie podlaskim”.  Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 14 554,35 zł. Operacja mająca na celu zwiększenie wiedzy uczestników wyjazdu studyjnego z zakresu uprawy ziół i ich przetwórstwa poprzez skorzystanie z gotowych wzorców i dobrych praktyk w województwie podlaskim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: przeszkolenie z zakresu uprawy ziół…