07 października 2021

Konkurs „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie” rozstrzygnięty!

Napisane przez

Logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Konkurs „Dziedzictwo kulturowe w wielkopolskiej zagrodzie”, organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel konkursu to przybliżenie mieszkańcom województwa wielkopolskiego sposobów kultywowania dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu oraz wykorzystanie go do promocji obszarów wiejskich.

Komisja spośród przesłanych zgłoszeń wybrała 16 zagród, które dostały się do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny poprzez wizję lokalną. Na jej podstawie wyłoniła zwycięzców.

  • Pierwszą nagrodę – 4 000,00 zł netto otrzymuje Irena Waberska z powiatu nowotomyskiego.
  • Drugą nagrodę – 3 000,00 zł netto otrzymują Małgorzata i Jacek Wojniusz z powiatu śremskiego.
  • Trzecią nagrodę – 2 000,00 zł netto otrzymuje Wojciech Bryl z powiatu konińskiego.
  • Wyróżnienie – 1 000,00 zł netto otrzymują Barbara i Andrzej Kozłowscy z powiatu kolskiego.
  • Wyróżnienie – 1 000,00 zł netto otrzymuje Eugeniusz Markiewicz z powiatu pleszewskiego.
  • Wyróżnienie – 1 000,00 zł netto otrzymuje Łukasz Dzieciątkowski z powiatu konińskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.

Czytany 129 razy