30 lipca 2021

Konkurs „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?” – nagraj i prześlij film do 3 października 2021

Przygotowane przez

Logotypy: Unii Europejskiej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Uwaga! Termin przesyłania filmów i zgłoszeń został wydłużony do 3 października 2021!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Jak dbam o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym?”, organizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Celem konkursu jest promocja i rozpowszechnianie dobrych praktyk, w jaki sposób rolnicy oraz mieszkańcy terenów wiejskich dbają o środowisko i klimat w wiejskim gospodarstwie domowym i/lub gospodarstwie rolnym.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, którzy na dzień przesłania zgłoszenia konkursowego nie ukończyli 35 roku życia.

Jakie są nagrody?

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

  • za zajęcie I miejsca – 4 000 złotych brutto,
  • za zajęcie II miejsca – 3 000 złotych brutto,
  • za zajęcie III miejsca – 2 000 złotych brutto,
  • wyróżnienie – 700 złotych brutto,
  • nagroda publiczności – 4 000 złotych brutto.

Co trzeba zrobić?

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i załącznikami.
  2. Nagraj film nie dłuższy niż 3 minuty.
  3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
  4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
  5. Prześlij film oraz wypełnione i podpisane dokumenty do organizatora konkursu w terminie do 3 października 2021 roku – szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

Czytany 1499 razy