16 lipca 2020

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków do programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Napisane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:

 • organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania,
 • organizacja non-profit (prywatna lub publiczna),
 • ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 EUR. Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu, a dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r., a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy. Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

Jeśli:

 • macie pomysł, jak w nowatorski sposób, poprzez aktywną integrację, realizować zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”,
 • działacie w partnerstwie lub chcecie poszukać podmiotu i razem stworzyć model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru,
 • chcecie połączyć zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia,

to może to być PROJEKT DLA WAS!

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:

 • wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;
 • zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;
 • metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;
 • ponad 80% klientów:
  • będzie zatrudnionych, szkolonych lub będzie uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub
  • będzie objętych innymi działaniami społecznymi.

Więcej informacji pod linkiem: https://bit.ly/3dVPovY

Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..


14 Filar – zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy.

Czytany 753 razy Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2020