20 kwietnia 2020

ZMIANY! Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie – dodatkowe załączniki Wyróżniony

Przygotowane przez

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. został wznowiony nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021 oraz nastąpiła zmiana wzorów wniosku i załączników do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację do wapnowania oraz wniosku o wydanie opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zmiana polega także na dołączeniu dodatkowych załączników wymaganych w procesie wnioskowania o dofinansowanie w postaci dotacji na zakup wapna nawozowego oraz środka wapnującego.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu zaleca skorzystanie z bieżących wytycznych zawartych na stronie internetowej: http://www.schr-poznan.com, a także pobieranie wszystkich dokumentów za pośrednictwem linków zamieszczonych na tej stronie.

Przygotowaną i podpisaną dokumentację należy złożyć zgodnie z procedurami opisanymi na http://www.schr-poznan.com za pośrednictwem pracownika terenowego OSChR – wykaz pracowników znajduje się tutaj: http://www.schr-poznan.com/index.php/teren.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian:

  1. Obowiązuje wniosek w programie Word. W celu sprawnej weryfikacji wniosku Tabelę w sekcji C najlepiej wypełnić w rozbiciu na próbki. Na stronie OSChR podano uproszczony schemat wyliczenia części liczbowej tabeli.
  2. Zmianie uległ Załącznik 1, wykorzystywany uprzednio tylko na etapie I składania wniosku o wyliczenie dawki CaO. Obecnie Załącznik 1 będzie wykorzystywany 2 razy.
    • na etapie I wyliczenia dawki – wtedy będzie składany bez wypełnionej kolumny 7,
    • na etapie II Wniosek do Funduszu (WFOŚiGW) – tutaj można wykorzystać kopię załącznika złożonego do wyliczenia dawki i uzupełnić ją o wypełnioną kolumnę 7. Załącznik należy na nowo podpisać (podpis oryginalny – nie ksero).
  3. Pojawił się nowy załącznik: informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu wapnowania. Dostarcza go każdy Rolnik!!!
  4. Wymaganym załącznikiem w Etapie II jest również oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Zlikwidowano załącznik – oświadczenie w sprawie opodatkowania.

Przygotowano na podstawie informacji z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.

Czytany 1070 razy Ostatnio zmieniany 27 kwietnia 2020

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.