25 lipca 2019

Kiedy wysiać poplon na zazielenianie?

Przygotowane przez

Jeżeli producent rolny w swoim gospodarstwie spełnia wymogi zazieleniania poprzez siew poplonów, to musi pamiętać, by wysiać je i utrzymywać na polu w odpowiednim terminie. I tak, w przypadku międzyplonu ścierniskowego należy wysiać rośliny w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia danego roku i utrzymywać na polu co najmniej do 15 października.

Od ubiegłego roku dopuszczono możliwość indywidualnego podejścia, a zatem wcześniejszego zaorania międzyplonu – tutaj wymogiem jest wysianie roślin w terminie po 1 lipca i utrzymanie na polu międzyplonu przez minimum 8 tygodni  od wysiewu mieszanki. Jednakże dodatkowo w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do  27 sierpnia, należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się, że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.

Osoby, które decydują się na wysiew międzyplonu ozimego muszą dokonać siewu roślin od 1 lipca do 1 października i utrzymać na polu co najmniej do 15 lutego.

Na międzyplonach utworzonych z mieszanek obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion.

W przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, jeżeli producent rolny posiada w swoim gospodarstwie międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazuje jako praktykę dodatkową, to taki obszar można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA. Jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

W przypadku realizacji wariantu 8.2 Międzyplon ozimy lub wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 albo wariantu 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020, międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań nie można jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. Jeżeli w gospodarstwie uprawia się więcej międzyplonów (ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania) i nie są one deklarowane do ww. wariantów w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 albo działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, to międzyplony te można zadeklarować jako obszar EFA.

Czytany 14616 razy Ostatnio zmieniany 29 lipca 2019

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.