08 października 2021

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – nabór wniosków do 26 listopada 2021 Wyróżniony

Napisane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 28 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinasowanie w ramach PROW 2014-2020 na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Nabór trwa do 26 listopada 2021 roku.

O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tysięcy złotych mogą otrzymać między innymi na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W tym przypadku zwrotowi podlega do 80% kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, które wynoszą:

  • 230 złotych – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia;
  • 2 100 złotych – koszt wykonania bramy;
  • 710 złotych – koszt wykonania furtki.

Druga grupa beneficjentów to spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie milion złotych na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie następujących kosztów robót dotyczących urządzeń wodnych:

  • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego;
  • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustu ze spiętrzeniem;
  • prac na sieciach drenarskich;

będą mogły to zrobić dopiero w kolejnym naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać do placówek ARiMR osobiście lub przez upoważnioną osobę albo elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Czytany 70 razy