03 września 2021

Nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich rozpoczęty Wyróżniony

Napisane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) o przyznanie pomocy finansowej. Nabór potrwa do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty koła gospodyń wiejskich mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, jaką może otrzymać koło, jest uzależniona od liczby jego członków:  

  • 5 tys. zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków;
  • 6 tys. zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 7 tys. zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

Koło gospodyń wiejskich może otrzymać wsparcie na:

  • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 roku, a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 roku poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Czytany 64 razy Ostatnio zmieniany 06 września 2021