23 kwietnia 2021

Uwaga! Termin na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW został wydłużony do 17 czerwca 2021 Wyróżniony

Napisane przez Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz zmiany wprowadzone w 2021 roku w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu do 17 czerwca 2021 roku terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), takie jak: „Rolnictwo ekologiczne”, działanie „Dobrostan zwierząt”, płatności ONW, „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” oraz przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Do 17 czerwca 2021 roku został także wydłużony termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można również składać po 17 czerwca, czyli do 12 lipca 2021 roku, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Czytany 452 razy