Wydrukuj tę stronę
20 kwietnia 2021

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – składanie wniosków do 30 czerwca 2021 Wyróżniony

Napisane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uwaga! Termin składania wniosków został przedłużony do 30 czerwca 2021 r.!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca przyjmuje wnioski w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 roku, czyli dłużej o miesiąc.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy do naszych biur doradczych → skontaktuj się z nami.

Premie dla młodych rolników

To już kolejny, siódmy nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które między innymi:

  • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
  • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara;
  • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tysięcy do 150 tysięcy euro;
  • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wysokość finansowej pomocy wynosi 150 tysięcy złotych:

  • 120 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność pierwszej raty, po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
  • 30 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność drugiej raty, po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tysięcy euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), jak i w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie, ale dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 procent całości dochodów lub przychodów.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

  • 48 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność pierwszej raty, po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
  • 12 tysięcy złotych – wypłacane na wniosek o płatność drugiej raty, po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 procent dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 procent. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane pieniądze można przeznaczyć na przykład na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych poddziałań, do tej pory przyznano prawie 3 miliardy złotych wsparcia dla niemal 25 tysięcy młodych adeptów rolnictwa. Jeśli zaś chodzi o drugie poddziałanie – ponad 45 tysięcy właścicieli małych gospodarstw otrzymało około 2,7 miliarda złotych.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Czytany 498 razy Ostatnio zmieniany 23 maja 2021