Archiwum aktualności - WODR Poznań
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 roku o godzinie 11.00. Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej. Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu…
Ostatnio zmieniany 14 lipca 2021
Od 21 czerwca 2021 roku można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierpnia 2021 roku. Po raz pierwszy w tym samym terminie można składać wnioski o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B), rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C), inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (dofinansowania) przez zainteresowanych rolników. Zapraszamy…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2021
„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” – pod takim hasłem odbędą się Krajowe Dni Pola, które w tym roku są organizowane 19-20 czerwca w Minikowie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestnicy imprezy będą mieli okazję poznać nowości w rolnictwie, zapoznać się z ofertą wielu firm, wziąć udział w demonstracjach branżowych oraz dowiedzieć się o innowacyjnym projekcie eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Krajowe Dni Pola to najważniejsza impreza branży rolniczej. W tym roku jest ona organizowana 19-20 czerwca w Minikowie pod Bydgoszczą. Głównym celem Krajowych Dni Pola będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników. Ponadto, podczas imprezy zaprezentowany zostanie dorobek polskich…
Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2021
W maju 2021 roku (15 maja) zmieniły się przepisy dotyczące biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w związku z pandemią COVID-19 wprowadzały możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na przyznanie pomocy, jak również przywrócenia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy. W myśl znowelizowanych przepisów rolnicy, których wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 pozostały bez rozpatrzenia z powodu COVID-19, są zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji – dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów, czyli nie później niż do 14 lipca 2021 roku. W przypadku niedochowania tego terminu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmówi przyznania pomocy. Brakujące dokumenty można: złożyć we właściwej placówce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście lub…
Ostatnio zmieniany 04 lipca 2021
Transmisja na żywo: Dzień 2 na żywo - link do relacji na kanale YouTube Dzień 1 - link do relacji na kanale YouTube
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2021
ProgramDziałanieTermin naboruKwota pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie bezpośrednie (I filar WPR) Płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazieleninie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, płatności związane z produkcją do upraw, płatności związne z produkcją do zwierząt, system dla małych gospodarstw, przejściowe wsparcie krajowe - płatność do tytoniu) 15.03.2021 - 17.06.2021 stawka płatności zostanie ustalona według kursu euro z 30 września 2021 roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 1 czerwca – 31 lipca 2021 8 307 zł – 12 707 zł Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska maj/czerwiec 2021paździenik/listopad 2021   Dobrostan zwierząt 15.03.2021 – 17.06.2021 24 zł - 595 zł Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) 15.03.2021 -…
Ostatnio zmieniany 12 czerwca 2021
Z wielkim smutkiem i żalem informujemy,że zmarł emerytowany pracownikWielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Czesław MancewiczMsza Święta pogrzebowa odbędzie się w środę 12 maja 2021 roku o godz. 13.00 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, ul. Beskidzka 5 – Osiedle Zagorzynek. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. ​Dyrekcja i Pracownicy
Ostatnio zmieniany 11 maja 2021
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomośćo śmierci emerytowanego długoletniego pracownikaWielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Macieja TyrakowskiegoPogrzeb rozpocznie się Mszą Świętą w środę 12 maja 2021 roku o godz. 13.00 w kościele farnym w Wągrowcu. Po mszy nastąpi pochówek na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. ​Dyrekcja i Pracownicy Ogromna wiedza i wielkie serce. Wspomnienie o Macieju Tyrakowskim 1 maja 2021 zmarł Maciej Tyrakowski, doradca z powiatu obornickiego. 8 grudnia 2017 roku świętowaliśmy jego pierwszy dzień emerytury oraz 65. urodziny. Maciej ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Gołańczy w 1972 roku uzyskując tytuł technika rolnika. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca 1972 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bobrownikach jako stażysta. Od kwietnia 1973 do kwietnia 1975 roku odbył zasadniczą służbę wojskową. W trakcie dalszej pracy zawodowej…
Ostatnio zmieniany 11 maja 2021
W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna. Przyczyną jest między innymi ogromna liczba dzikich ptaków z wirusem grypy i duże zagęszczenie na danym terenie Polski gospodarstw hodowlanych. Choroba ta przynosi ogromne straty ekonomiczne zarówno samym rolnikom, jak i budżetowi państwa. Na szczęście nie jest ona groźna dla ludzi, zarówno hodowców, jak i konsumentów, choć może być przenoszona przez człowieka. Szanowni Państwo, w walce z grypą ptaków musimy działać wspólnie. Bez Waszego zaangażowania działania ministerstwa i rządu będą mniej skuteczne. Dlatego proszę i apeluję do wszystkich rolników i hodowców drobiu,…
Ostatnio zmieniany 26 kwietnia 2021